Hospitalsforsikring

Dato: Revideret 24. januar 2018 - første publicering 14. oktober 2003
Hospitalsforsikring

En hospitalsforsikring betyder, at man ved sygdom kan springe den offentlige venteliste over, og modtage behandling på privat hospitaler.

Hvad er en hospitalsforsikring?

En hospitalsforsikring er en privat forsikring, der yder økonomisk sikkerhed og giver mulighed for at springe ventelisten over i det offentlige sygehusvæsen. En hospitalsforsikringen kan bl.a. dække behandlinger på private hospitaler i Danmark og Skandinavien.

De individuelle hospitalsforsikringer dækker forskellige områder, spørg derfor dit forsikringsselskab, hvordan du er dækket.

En hospitalsforsikring kan også kaldes en Sundhedssikring, Helbreds(for)sikring eller operations forsikring som dækker forskellige former for behandling på private sygehuse og klinikker i Danmark.

Væksten i omfanget af private forsikringer knytter sig først og fremmest til firmaordninger. Dertil reducerer det udvidede frie valg under behandlingsgarantien behovet for personlige forsikringer, for at opnå omgående behandling, når behovet er tilstede.