Tandlæge - Tilskud, klage og erstatning

Dato: Revideret 26. oktober 2017 - første publicering 14. oktober 2003
tandlæge

Det er ofte dyrt når man skal til tandlæge, men der er gode muligheder for tilskud til behandlingen. Læs mere om tilskud, og se hvad du skal gøre, hvis du ønsker at klage over behandlingen, eller ønsker at søge erstatning.

Tilskud til tandlæge

Den offentlige sygesikring giver tilskud til undersøgelse, forebyggende behandling, behandling af huller (caries) og tandkødsbetændelse (paradentose), rodbehandling samt tandudtrækning under lokalbedøvelse.

Som voksen kan man ikke få tilskud fra den offentlige sygesikring til røntgenundersøgelse, eller til at få lavet kroner, broer, proteser og tandregulering.

Man kan efter den sociale lovgivning få hjælp til tandbehandling, hvor kommunen betaler, hvis man ikke selv har mulighed for det, og lægen eller tandlægen vurderer, at behandling er velbegrundet.

Læs også: Tandlæge - Hvad kan behandles?

Hvis du skal have foretaget en nødvendig tandbehandling, som sygesikringen ikke i forvejen giver tilskud til, og som du ikke har råd til selv at betale, kan du søge om supplerende hjælp i henhold til sygesikringslovens §13.

Den enkelte kommune skal tilbyde tandpleje for voksne, der af fysiske eller psykiske årsager ikke kan benytte de almindelige tandplejeordninger. Kommunen kan opkræve en vis, mindre egenbetaling. Ordningen gælder først og fremmest beboere på plejehjem, men også visse andre svage grupper, der ikke er på institution.

Har du en privat sygeforsikring, kan du kontakte dit forsikringsselskab, og få svar på hvordan du er dækket.

Er du medlem af sygeforsikringen "danmark," kan du få tilskud til almindelig tandbehandling (gruppe 1, 2 og 5), større tandbehandling (gruppe 1 og 2) samt tandprotetisk arbejde (gruppe 1 og 2).


Klagemuligheder

Offentligt ansatte tandlæger og privatpraktiserende tandlæger, der ikke har overenskomst med sygesikringen, tandplejere og tandteknikere hører hjemme under klagesystemet hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Er du over 18 år, omfattet af sygesikringsgruppe 1 eller 2 og blevet behandlet af en privatpraktiserende tandlæge, kan du klage over behandlingen. Hvis du er utilfreds med behandlingen eller regningen hos din privatpraktiserende tandlæge, kan du klage gennem det særlige klagesagssystem på tandlægeområdet.

Du kan klage over den faglige behandling, både undersøgelsen og behandlingen. I så fald skal du klage senest to år efter, at du er (eller burde være blevet) opmærksom på problemet. Du kan senest klage fem år efter den dag, hvor klageforholdet fandt sted.

Du kan også klage over andre forhold end den faglige del af behandlingen, f.eks. hvis du mener, at du har fået en anden behandling eller ydelse end aftalt, eller at prisen for den endelige behandling er forskellig fra, hvad du aftalte med din tandlæge. I sådanne tilfælde er klagefristen seks uger efter, at du er blevet bekendt med forholdet.

Hvad skal klagen indeholde?

Alle klager skal være skriftlige og daterede. Din klage bør derudover indeholde oplysninger om:

  • Hvilken tandlæge, der klages over.
  • Hvad der klages over.
  • Hvornår det er foregået.
  • Hvad der efter din mening er aftalt (hvis der er tale om aftalebrud).
  • Hvad du ønsker at opnå med klagen.

Erstatning

Du kan søge erstatning, hvis du mener, at der er sket en skade i forbindelse med behandling eller mangel på behandling. Der kan både være tale om en skade, hvor du mener, at tandlægen har begået fejl, og en skade der er opstået ved f.eks. et hændeligt uheld.

Sager om erstatning for skader i forbindelse med tandbehandling behandles af Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

Ligeledes skal erstatningssager vedr. tandskader der er opstået hos privatpraktiserende tandlæge, autoriserede sundhedspersoner ansat i regionstandplejen, i børne- og ungdomstandplejen samt i omsorgstandplejen og universiteternes tandlægeskoler også behandles af Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

Tandskader opstået på et sygehus eller hos en tandtekniker, samt fejlbehandling hos en offentligt ansat tandlæge, er omfattet af Patienterstatningen. Har man fået en henvisning til en privat praktiserende tandlæge fra det offentlige, dækker Patienterstatningen også.