Genoptræning efter udskrivning

Dato: Revideret 2. marts 2018 - første publicering 14. oktober 2003
Genoptræning

Sygehuset vurderer, om der er behov for genoptræning, hvorefter der skrives en individuel genoptræningsplan, som sendes til kommunen. Ved behov for specialiseret genoptræning, står sygehuset for genoptræningen.

Efter en indlæggelse på sygehuset, kan mange patienter have behov for et genoptræningsforløb. 

Ved behov for en specialiseret genoptræning, vil dette foregå på sygehuset, da genoptræningen vil være sygehusets ansvar. Det er sygehusets læge der afgør, om patienten har behov for genoptræning efter udskrivning, og om genoptræningen skal ske på sygehus eller i kommunalt regi.

Hvis patienten har behov for genoptræning efter udskrivning fra sygehus, får denne en genoptræningsplan.

Genoptræningsplan

Som patient, har man ret til genoptræning i overensstemmelse med den genoptræningsplan, som regionerne er forpligtet til at udarbejde til enhver patient, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning.

Genoptræningsplanen skal indeholde en beskrivelse af patientens funktionsevne og genoptræningsbehov, samt en angivelse af hvilke funktionsevnenedsættelser, som genoptræningen skal rette sig imod.


Genoptræning i din egen kommune

Kommunen kan tilbyde genoptræning på egne institutioner, ved privatpraktiserende fysioterapeuter, ergoterapeuter mv. eller på et sygehus, som patienten selv kan vælge i mellem. 

Patienten kan dog også modtage genoptræningstilbud fra en anden kommune end bopælskommunen, men i disse tilfælde kan kommunen afvise at tage patienten i behandling, f.eks. hvis der er længere ventetider end i patientens bopælskommune.

Der kan ikke gøres brug af privatpraktiserende tilbud i andre kommuner.

Frit sygehusvalg også ved genoptræning

Som patient er man sikret frit sygehusvalg i de tilfælde, hvor det af genoptræningsplanen fremgår, at der er behov for specialiseret genoptræning i sygehusregi.

Der er også mulighed for at vælge mellem de tilbud, som bopælskommunen har etableret eller indgået aftale om.

Patienten kan også vælge genoptræningstilbud på andre kommuners institutioner.