Sygesikring: Din ret til gratis læge behandling og tilskud

Dato: Revideret 2. marts 2018 - første publicering 14. oktober 2003
Sygesikring - Din ret til gratis læge behandling og tilskud

Alle borgere har ret til gratis behandling hos læger og tilskud til medicin. Der er forskellig dækning, alt efter hvilken sikringsgruppe man tilhører.

Hvad er sygesikring?

Alle borgere i Danmark har ret til gratis behandling hos egen læge og/eller speciallæger. Sygesikringsbeviset er borgernes dokumentation for, at de har ret til ydelser fra sygesikringen.

Man skal derfor medbringe sygesikringsbeviset ved alle henvendelser til læger og ved andre former for behandling, hvor sygesikringen giver tilskud.

Dertil giver sygesikringen ret til tilskud til følgende:

 • Medicin
 • Tandlægehjælp
 • Tandpleje
 • Fysioterapi
 • Fodterapi
 • Kiropraktorhjælp
 • Psykologhjælp

Sygesikringsbeviset har også en stregkode og en magnetstribe, så oplysningerne kan aflæses elektronisk.

Stregkoden indeholder personnummeret. Magnetstriben rummer de samme oplysninger, som kan læses på sygesikringsbeviset, plus lægens afregningsnummer med sygesikringen, hvis man er gruppe 1-sikret.


Sygesikringsgruppe 1 og 2

Som borger kan man vælge mellem to sikringsgrupper - 1 og 2. Man kan se dette på sit sundhedskort. 

Sikringsgruppe 1

Som medlem af sikringsgruppe 1:

 • er man tilmeldt en praktiserende læge
 • skal man have henvisning fra praktiserende læge til behandling hos speciallæge, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog

Som medlem vil tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp automatisk blive trukket fra regningen før man betaler.

Sikringsgruppe 2

Som medlem af sikringsgruppe 2:

 • er man ikke tilmeldt en bestemt læge
 • skal man ikke have henvisning til speciallæger, kiropraktorer, tandlæger og tandplejere
 • skal man selv betale forskellen, hvis prisen på behandling hos praktiserende læge eller speciallæge er højere end tilskuddet fra regionen.

I sikringsgruppe 2 får man de samme tilskud, som en patient i sikringsgruppe 1 får til en tilsvarende behandling. Nogle steder bliver tilskuddet trukket fra regningen, og man skal selv betale resten af lægens honorar.

Andre steder skal man først betale hele regningen, og derefter kan man få tilskuddet refunderet ved henvendelse til kommunen.

Skift af sikringsgruppe

Ønsker man at skifte sikringsgruppe, skal man henvende sig skriftligt til kommunen, hvorefter virkningen træder i kraft 14 dage efter.

Fornyet gruppeskift kan tidligst finde sted 1 år herefter, og man vil få et nyt sundhedskort ved gruppeskift.