Hvad må reklamen for naturlægemidler love?

Dato: Revideret 1. marts 2018 - første publicering 14. oktober 2003
Hvad må reklamen for naturlægemidler love?

Det er i dag lovligt at reklamere med, at naturlægemidler har en virkning på lettere sygdomme, som man almindeligvis ikke søger læge for.

I Danmark er det lovligt at reklamere for naturmedicin, der har virkning på lettere sygdomme, som almindeligvis ikke kræver lægehjælp. Reklamen for naturlægemidler skal blot følge den samme lovgivning, som kræves ved almindelige lægemidler. 

Der må kun reklameres med den virkning, som myndighederne har godkendt.

Producenten må derfor gerne reklamere for produktet på TV, radio, aviser, magasiner, ugeblade, internet, skilte osv., såfremt at reklamen indeholder faktuelle oplysninger om produktet (lægemidlets navn, indholdsstoffer, bivirkninger etc.). 

Dertil har producenten pligt til at oplyse om naturlægemidlets eventuelle interaktioner med andre lægemidler.

Dog må reklamen ikke give indtryk af, at det er unødvendigt at søge læge, eller at virkningen er sikker, ligesom præparatet ikke må anbefales af eksperter.

Vær skeptisk når du ser reklamer

Husk på, at reklamer er til for at sælge produkter. Derfor bør du bevare en vis skepsis, når du ser eller hører en reklame for et bestemt produkt.

Reklamer er med andre ord "de gode historier" - og virkeligheden er langt fra lige som reklamerne.

Er du i tvivl om et produkt, kan du spørge hos din læge eller på dit apotek.