Klager over sundhedsfaglig behandling

Dato: Revideret 2. marts 2018 - første publicering 14. oktober 2003
Klager over sundhedsfaglig behandling

Hvis du er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling eller har oplevet brud på dine patientrettigheder, kan du rette en klage til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Klager skal rettes til Styrelsen for Patientsikkerhed

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som behandler klager fra patienter, der omhandler:

 • den sundhedsfaglige behandling
 • brud patientrettighederne

Klager til Styrelsen for Patientsikkerhed kan rettes over Borger.dk.


Ved fejl i den sundhedsfaglige behandling

Du har mulighed for at klage over den behandling, du har modtaget i sundhedsvæsenet, f.eks. hvis du er utilfreds eller har oplevet fejl i følgende:

 • Undersøgelse, diagnose og behandling
 • Information om og samtykke til behandling
 • Journalføring
 • Sundhedspersoners tavshedspligt
 • Lægeerklæringer

Ved brud på patientrettigheder

Hvis du mener, at dine patientrettigheder er blevet tilsidesat, har du ligeledes mulighed for at klage til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Patientrettigheder omfatter bl.a.:

 • Kørsel til og fra undersøgelse/behandling (befordring og befordringsgodtgørelse).
 • Frit- og udvidet frit sygehusvalg, herunder hvis regionen ikke har oplyst om muligheden.
 • Maksimale ventetider for behandling af visse livstruende sygdomme.
 • Henvisning til eller refusion af udgifter til behandling i udlandet.
 • Aktindsigt i en patientjournal.

Hvilke typer behandling kan der ikke klages over?

Styrelsen for Patientsikkerhed behandler ikke klager over følgende:

 • Privatpraktiserende tandlæger.
 • Psykologer, der arbejder uden for sundhedsvæsenet.
 • Serviceniveauet, du har oplevet, f.eks. rengøring og ventetid.
 • Konkrete personer (Vælg da sagsbehandling hos Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn)