Børne- og ungeydelse (Børnechecken)

Dato: Revideret 28. februar 2018 - første publicering 14. oktober 2003
Børne- og ungeydelse (Børnechecken)

Børnechecken gives til alle børn under 18 år, uanset forældrenes indkomst og formue. Der skal ikke betales skat af beløbet, og det tæller ikke med ved beregning af sociale ydelser eller uddannelsesstøtte. Checken udbetales oven i et evt. børnetilskud.

Hvad er børne- og ungeydelsen (børnechecken)?

De fleste børnefamilier i Danmark får børne- og ungeydelsen, også kaldet børnechecken. Børne- og ungeydelsen er et beløb, som du får for hvert af dine børn, indtil de fylder 18 år. Beløbets størrelse afhænger af barnets alder og hustandens samlede indkomst. 

Børne- og ungeydelsen bliver som udgangspunkt sat ind på morens NemKonto. Udbetalingen sker automatisk hvis:

  • Barnet er under 18 år
  • Barnet opholder sig i Danmark
  • Du bor i Danmark
  • Personen der har forældremyndigheden over barnet, er fuldt skattepligtig til Danmark
  • Barnet ikke er forsørget af det offentlige
  • Du har boet eller arbejdet i Danmark i mindst 6 år inden for de sidste 10 år

Ydelsen kan f.eks. udbetales oven i et evt. børnetilskud.

Hvis forældrene har fælles forældremyndighed, men lever hver for sig, udbetales børnefamilieydelsen til den af forældrene, der har barnet boende hos sig. Hvis barnet opholder sig lige meget hos begge forældre, udbetales pengene dér, hvor barnet er tilmeldt folkeregistret. Hvis barnet bor hos den af forældrene, der ikke har forældremyndigheden, kan ydelsen udbetales til den, der har barnet boende. Er barnet i privat familiepleje, kan børnefamilieydelsen udbetales til den, der har taget barnet i pleje.

Hvis kommunen skønner, at det vil være bedst for barnet, kan ydelsen udbetales til barnet selv.

Vil man klage over manglende børnefamilieydelse eller afslag på en ansøgning om børnefamilieydelse, skal det ske til kommunen. Hvis man er utilfreds med kommunens afgørelse, kan man klage til det sociale ankenævn.

Læs mere på Borger.dk, hvor du kan se, hvor meget du kan få udbetalt og meget mere.