Behandlingsgaranti

Dato: Revideret 7. november 2017 - første publicering 14. oktober 2003
Behandlingsgaranti

Pr. 1. oktober 2016 blev behandlingsgarantien sænket til 30 dage. Patienter kan derfor under udredningsretten, søge udredning i det private på det offentliges regning, hvis sygehusene ikke har kapacitet til at udrede en patient inden for 30 dage.

Behandlingsgaranti

Behandlingsgarantien betyder, at du kan søge om behandling på privathospital, hvis:

 • Ventetiden til behandling på det offentlige sygehus overstiger 30 dage
 • Der foreligger en endelig diagnose (”du er udredt”)
 • Det drejer sig om en mindre alvorlig lidelse
 • Der er indgået en aftale mellem Danske Regioner og det enkelte privathospital om den ønskede behandling

Alvorlige lidelser har en ventetidsgaranti for behandling på 30 dage. Hvad der kategoriseres som henholdsvis alvorlig og mindre alvorlig lidelse, afgøres af Sundhedsministeren, som fastsætter kriterierne.

Den endelige vurdering foretages af lægen på sygehuset.

Se ventetiderne på www.mitsygehusvalg.dk.

Vær opmærksom på, at de 30 dages ventetid beregnes som 30 dage fra den dato, hvor sygehuset i din bopælsregion modtager en henvisning fra din læge, og frem til den dato, hvor behandlingen kan starte.

De nye rettigheder gælder for alle "ikke-psykiske" patienter, der er nyhenvist til en hospitalsafdeling. 

Patienter med kronisk sygdom og patienter med psykisk sygdom er undtaget, mens kræftpatienter og visse hjertepatienter fortsat har ret til hurtigere udredning og behandling indenfor rammerne af kræft- og hjertepakkerne.


Udredningsgaranti

I september 2013 trådte udredningsgarantien i kraft - denne garanterer, at alle patienter, der er henvist til udredning på sygehus, har ret til en udredning inden for 30 dage, regnet fra den dag, sygehuset modtager henvisningen.

Retten gælder alle patienter - undtaget de patienter, der hører under kræftpakker og pakker for andre livstruende sygdomme. 

Hvis det ikke kan lade sig gøre inden for 30 dage på det henviste sygehus, skal regionen sørge for, at det kan foregå på et andet sygehus i eller uden for regionen, på et privat sygehus eller klinik, som regionen har indgået aftale med.

Behandlingsgaranti - Livstruende sygdomme & lidelser

Alle patienter, der henvises til hospitalsbehandling, skal tilbydes behandling inden for fastsatte frister. Senest 8 hverdage efter, at hospitalet har modtaget henvisningen fra din læge eller speciallæge, skal du have besked fra hospitalet, om de kan tilbyde behandling inden for den maksimale ventetid.

Såfremt man ikke er i stand til at tilbyde behandling inden for den fastsatte maksimale ventetid, skal patienten, om muligt, tilbydes behandling på et sygehus i en anden region, på et privat sygehus her i landet eller på et sygehus i udlandet, som kan tilbyde behandling inden for den fastsatte maksimale ventetid.

Hvis ikke regionen kan tilbyde en anden løsning, skal patienten hurtigst muligt meddele dette til Sundhedsstyrelsen, som så vil finde et behandlingstilbud. I særlige tilfælde kan styrelsen pålægge et offentligt hospital at modtage en patient.


Behandlingsgaranti til kræft- og hjertepatienter

Patienter med livstruende kræft- og hjertesygdomme har en særlig adgang til at vælge sygehus. Her gælder nogle særlige ”maksimale ventetider,” på typisk 14 dage på en operation.

Det skal hurtigt hvis du har:

 • Kræft og modermærkekræft (gælder ikke hudkræft og kræftsygdomme, som kræver knoglemarvstransplantation)
 • Åreforkalkning i en bestemt kranspulsåre (Iskæmisk hjertesygdom, hvor der er påvist venstre hovedstammesygdom)
 • Hjertekramper som følge af forkalkning i hjertets kranspulsårer
 • Hjertekramper umiddelbart efter blodprop i hjertet.

Den hurtige behandling af hjertesygdomme gælder kun, hvis et indgreb kan forbedre situationen. Er sygdommen meget akut, skal lægen tage initiativ til, at behandling tilbydes hurtigere. 

Behandlingsgaranti undtagelser

Følgende behandling er undtaget behandlingsgarantien:

 • Livstruende sygdomme for hvilke der er særskilt lovgivning
 • Kosmetiske indgreb (eksl. brystrekonstruktion og reduktion i forbindelse med fjernelse af bryst)
 • Alternativ behandling
 • Eksperimenterende & forskingsrelateret behandling
 • Sterilisation- og fertilitetsbehandling
 • Nedsat hørelse
 • Psykiatrisk behandling
 • Organtransplantation
 • Kønsskifteoperation

Er du i tvivl om din behandlingsgaranti?

Her kan du få mere at vide om reglerne for maksimale ventetider:

 • Amager Hospital: 3366 6631
 • Bispebjerg Hospital: 3866 6632
 • Bornholms Hospital: 3866 6633
 • Frederiksberg Hospital: 3866 6634
 • Frederikssund: 3866 6635
 • Gentofte Hospital: 3866 6636
 • Glostrup Hospital: 3866 6637
 • Herlev Hospital: 3866 6640
 • Hvidovre Hospital: 3866 6642
 • Nordsjællands Hospital: 3866 6641
 • Rigshospitalet: 3866 6644
 • Enhed for Patientvejledning: 3864 9944
 • Region Sjælland: 7015 5001
 • Region Nordjylland: 9764 8010
 • Region Midtjylland: 7841 0444
 • Region Syddanmark: 7663 1490