Høreværn

Dato: 21. februar 2006

Høreværn

Høreværn som beskyttelse mod høreskader. Find høreværn i dit lokalområde. Søg efter høreværn. Få mere viden om høreværn. Hvordan anvendes høreværn. Beskrivelse og informationer om høreværn.

Ved kraftige lydtryk bliver hårceller i det indre øre (øresneglen) belastet, og efter en periode kan disse hårceller blive ødelagt. Dermed kan der opstå en høreskade. Høreskaden kan ofte opleves som tinnitus, hørenedsættelse, lydoverfølsomhed eller en kombination af disse.

Ved en begyndende høreskade oplever man ofte, at det er svært at følge med i en samtale, når der er flere der snakker samtidig eller når der er støj i baggrunden.

Ved at anvende et høreværn med tilstrækkelig dæmpning bliver hårcellerne ikke udsat for så kraftig en belastning. Øret bevarer evnen til at videregive de rette informationer til hjernen, så tale forstås og kommunikation opretholdes.

Ved at vælge det rette høreværn kan nogle af de kendte problemer undgås:

  • Store og varme kop-høreværn kan godt være en ulempe i varme arbejdsomgivelser eller tunge at bære i længere perioder.  
  • Standard høreværn der placeres i øregangen tager ikke altid højde for øregangens størrelse, og mange oplever at et standard høreværn falder ud eller kommer til at klemme, så ørerne bliver ømme.  
  • Et individuelt fremstillet høreværn er bygget til det enkelte øre og sidder derfor godt og sikkert i øret uden gener.

Høreværn er et værnemiddel, der er designet til at beskytte hørelsen. For at kunne bruge betegnelsen "høreværn" kræves der en dokumentation for effektiv dæmpning, hvor dæmpningen skal være større end 12dB i frekvensområdet over 1000Hz. Indenfor angiver EU-normen EN352 at produktet er godkendt som høreværn; EN352-1 omhandler kop-høreværn som sidder udenpå ørerne, og EN352-2 omhandler Høreværn der sidder inde i øret. EN352-2 gælder både for skumpropper, silikonepropper og individuelt fremstillede høreværn. Med en CE-markering på produktet angiver producenten, at høreværnet overholder gældende regler for dæmpning.

Støjen omkring brugeren bestemmer, hvor meget høreværnet mindst skal dæmpe. Det er ikke nok at anvende et høreværn med en dæmpning på 12dB, hvis støjniveauet kræver en dæmpning på 20dB. Mange gange bliver der ikke foretaget en vurdering af den aktuelle støjbelastning på den enkelte arbejdsplads. Denne støjbelastning danner grundlaget for anvendelse af det korrekte høreværn i det enkelte tilfælde. Dæmpning må heller ikke være for kraftig, da dette får brugeren til at fjerne høreværnet for at opnå nødvendig kommunikation.

Hvis høreværn ikke anvendes hele tiden i støjende omgivelser, bliver effekten af dæmpning væsentligt forringet og dermed stiger risiko for høreskade. Til arbejdssituationer med meget skiftende støjbelastning kan det anbefales at have flere høreværn at skifte imellem eller at have et med moderat dæmpning, som bruges hele tiden og supplere med ekstra dæmpning ved spidsbelastninger.

Kontakt leverandøren af høreværnet for en vurdering af omgivelserne og støjen inden høreværn anskaffes, eller søg vejledning hos arbejdstilsynet og/eller bedriftssundhedstjeneste.

Denne artikel er opdateret på Sundhedsguiden d. 13.03.07