Hul i hjertet (Septumdefekt): ASD og VSD

Dato: Revideret 22. november 2017 - første publicering 9. august 2006

hul i hjertet

Når et barn fødes med hul i hjertet, skelner man mellem hul mellem forkamrene - atrieseptumdefekt (ASD) - og hul mellem hjertekamrene - ventrikelseptumdefekt (VSD). Små huller vokser oftest sammen af sig selv, mens større huller kan kræve en operation.

Medfødte huller i væggen mellem forkamrene (ASD) og hjertekamrene (VSD) kaldes også for septumdefekter. Små huller giver typisk ikke nogle symptomer, og vokser sammen af sig selv. Større huller er mere farlige, da disse kan føre til vægtstigning, hyppige lungebetændelser og hjertesvigt.

En medfødt hjertefejl opstår oftest i begyndelsen af graviditeten, hvor hjertet udvikles.

I Danmark fødes der hvert år ca. 600 børn med hjertefejl, hvor septumdefekt udgør ca. 50%.

Hul mellem de to forkamre - Atrieseptumdefekt (ASD)

En tegning af hjertet der viser, hvor hullet mellem forkamrene kan være.Atrieseptumdefekt er et medfødt hul i skillevæggen mellem højre og venstre forkammer (atrie). ASD udgør ca. 1/4 af alle hjertemisdannelser, og er dermed en af de mest almindelige Medfødte hjertefejl.

Ved ASD vil trykket i venstre side af hjertet være højere end det i højre side. Det betyder, at blodet strømmer fra venstre forkammer over i højre forkammer, som øger mængden af blod i højre hjertehalvdel og lungernes gennemblødning.

Ofte kan højre hjertehalvdel kompensere for den store mængde blod ved at udvide sig, uden at det giver symptomer.

Symptomer på hul mellem de to forkamre (ASD)

De fleste nyfødte og børn får ingen symptomer, og dødeligheden er minimal.

Nogle huller i hjertet lukker spontant, men de store huller kan undertiden give trivselsproblemer (f.eks. langsom vækst), tendens til lungebetændelse hos børn og åndenød ved anstrengelse.

Med alderen kan større huller mellem de to forkamre give symptomer på hjertesvigt og forhøjet lungeblodtryk.

Diagnosticering af hul mellem de to forkamre (ASD)

Diagnosen stilles ved, at lægen lytter på hjertet efter en karakteristisk mislyd, tager røntgen af brystkassen ved en EKG, og en ekkokardiografi (en ultralydsundersøgelse hvor man kan se hjertets funktion og struktur).

Behandling af hul mellem de to forkamre (ASD)

Små huller mellem forkamrene, som ikke medfører udvidelse af højre hjertehalvdel, kræver ingen behandling, men større huller kan repareres ved operation.

Man venter som regel med denne operation indtil, at barnet er blevet lidt ældre, så det bedre kan tåle et kirurgisk indgreb.

Hul mellem de to hjertekamre - Ventrikelseptumdefekt (VSD)

En tegning af hjertet der viser, hvor et hul i hjertekamrene kan sidde.Ventrikelseptumdefekt er en medfødt hul i skillevæggen mellem højre og venstre hjertekammer (ventrikel). VSD udgør ca. 1/3 af alle hjertemisdannelser, og er dermed én af de mest almindelige Medfødte hjertefejl.

Ved VSD pumper venstre hjertekammer med større tryk end højre hjertekammer, det betyder, at der dannes en strøm (også kaldet en shunt) fra venstre mod højre.

Det gør, at højre hjertehalvdel belastes med en større mængde blod, hvor blodgennemstrømningen til lungerne også forøges. VSD kan derfor føre til højt lungeblodtryk og Hjertesvigt.

Symptomer på hul mellem de to hjertekamre (VDS)

De fleste nyfødte får ingen symptomer, da det ofte er små huller ofte lukker spontant inden for det første år. Ved de lidt større huller, som endnu ikke har forårsaget højt blodtryk i lungekredsløbet, kan hjertet ofte kompensere for det, men kan dog give lette symptomer som f.eks. åndenød ved anstrengelse.

Ved meget store huler mellem hjertekamrene, hvor der også er Højt lungeblodtryk, er der fare for udvikling af lungesygdomme med stor modstand i lungeblodkarrene, hvilket kan føre til dårlig iltning af blodet, og blålig hudfarve (cyanose).

Børn med VSD har en større risiko for at udvikle infektion i hjertet (Bakteriel endokardit).

Diagnose på medfødt hul mellem de to hjertekamre (VDS)

Diagnosen stilles ved at lægen lytter på hjertet efter en karakteristisk mislyd, tager røntgen af brystkassen ved en EKG, og en ekkokardiografi (en ultralydsundersøgelse hvor man kan se hjertets funktion og struktur).

Behandling af medfødt hul mellem de to hjertekamre (VDS)

Små huller mellem hjertekamrene, som er symptomfrie, behandles ikke. Dog gives der forebyggende antibiotika for at undgå infektion i hjertet.

Større huller som giver symptomer som f.eks. lungeblodtryk og Hjertesvigt, kræver  en operation. Man venter som regel med operation og behandler med medicin, idet barnet vil være mere modstandsdygtigt imod et kirurgisk indgreb, jo ældre det er.

Desuden følger man størrelsen af hullet, for at se om det bliver mindre, og om det overhovedet er nødvendigt med en operation. For Højt lungeblodtryk kræver operation inden for det første leveår.

Artiklen er skrevet af læge, Zaigham Saghir d. 9.8. 2006, og opdateret af redaktionen på Sundhedsguiden.dk d. 22.11. 2017.