Hovedpine og migræne kan behandles med psykomotorisk terapi

Dato: 14. oktober 2003
afspænding

Siden 1992 har jeg været fuldtidsbeskæftiget med at give psykomotorisk terapi behandling til mennesker der lider af hovedpine og migræne m.m. Erfaringerne herfra viser en påfaldende sammenhæng mellem de kropslige plager vi pådrager os, og den måde vi behandler os selv på.

Hvorfor får man hovedpine og migræne?

Hovedpine og migræne er en af de måder hvormed kroppen forsøger at "råbe" vores bevidsthed op på, og til tider må kroppen "råbe" meget højt.

Disse signaler er ofte symptom på enten længerevarende overbelastninger, fysiske som psykiske, og/eller på tilbageholdelse af følelsesmæssige reaktioner på forhold i livet nu eller fra tidligere hændelser.

Kroppen begynder altid med blidere signaler, men da vi i vores kultur ikke stimuleres og opmuntres til at mærke, har vi glemt hvad det vil sige at mærke og tolke kroppens signaler og derfor overhører vi dem og lukker af for dem.

Kroppen må derfor i sit forsøg på at "råbe" opmærksomheden op gøre signalerne kraftigere og kraftigere.

Men når vi har lukket af for at mærke og tolke kroppens signaler, har vi mistet evnen til at passe på os selv!


Psykomotorisk terapi kan afhjælpe hovedpinen

Med opspænding i skulderens og nakkens muskulatur, er vi i stand til at dæmpe eller lukke af for at mærke muskelsansninger og for at opleve følelser i kroppen. Jo kraftigere muskelsignalerne og/eller følelserne er, jo mere trænger de sig på og jo mere må vi spænde imod for at holde dem væk fra vores opmærksomhed.

Mange kender oplevelsen af krampeagtige muskelopspændinger, der som optakt til migræneanfald, forplanter sig fra ryg og skuldre op gennem nakken og til hovedet. Muskulaturen er en oplagt og blid indfaldsvinkel til afhjælpning og forebyggelse af spændingshovedpine og migræne.

Når der under en psykomotorisk terapi behandling løsnes op for muskelspændingerne i skuldre og nakke, kommer man til at mærke de kropssignaler, der hidtil har været lukket af for. Det vil typisk være spændings-, smerte- og træthedsoplevelser.

Hvad kan psykomotorisk terapi gøre ved hovedpine og migræne?

Arbejdet under den psykomotoriske terapi behandling, består for det første i at lære den hovedpine- eller migrænelidende at acceptere og respektere sine kropssignaler, og lære deres budskaber at kende.

For det andet består det af at lære at rumme sine følelser, de følelser, som vedkommende på det tidspunkt hvor følelserne opstod, ikke var i stand til at rumme.

Når følelserne accepteres og rummes, kommer erkendelserne om årsagen, dvs. de hændelser som fremkaldte de følelsesmæssige reaktioner. Når disse hændelser er genoplevet, accepteret og forstået, opløses følelserne. Derefter er der ikke længere behov for muskelopspændinger til at holde dem nede.

Der er tydeligvis en sammenhæng mellem båndlagte følelser, evnen til at tage vare på sig og spændingshovedpine og migræne, men om denne sammenhæng også er den egentlige årsag kan ikke siges endnu. Men den står i modsætning til den herskende antagelse at migræne har en ren biologisk årsag.