Høretab hos børn: Diagnose og behandling

|
Kilde: Rexton A/S
Dato: Revideret 14. december 2017 - første publicering 18. juli 2008

høretab

Høretab hos nyfødte kommer ofte som et chok for forældrene. Heldigvis opdages høretabet ofte allerede ved hørescreeningen efter fødslen, hvorefter der er flere muligheder for behandling.

Mange børn med hørenedsættelse bliver i dag allerede fundet ved hørescreening af nyfødte. Men det kommer fortsat som et chok for de fleste forældre, da opmod 95 % af alle børn med høretab har normalthørende forældre. 

Hørescreening af nyfødte

Den bedste forudsætning for, at alle børn med høretab får den bedste behandling, er en pålidelig og altomfattende rutineundersøgelse allerede ved fødslen.

I Danmark tilbydes alle nyfødte en hørescreening, som er en høreundersøgelse, der skal vise om barnet hører normalt. En hørescreening kan omfatte 2 forskellige tests.

Oto Akustiske Emissioner (OAE test)

I en OAE-test sender en lille højttaler kliklyde ind i barnets øregang. Når det indre øre (sneglen) modtager kliklydene, vil det normale øre lave en lyd (et ekko) som opfanges med en mikrofon.

Et registreret ekko er udtryk for, at øret er velfungerende, og at barnet kan høre.

Otoakustiske emissioner opstår spontant i det indre øre eller som en reaktion på en akustisk påvirkning. De kan uden problemer måles med en mikrofon i øregangen.Denne måling viser, om hørelsen er normal eller nedsat, men målingen viser ikke, hvor kraftigt høretabet er.

Auditory Brainstem Response (ABR test)

Ved denne metode måler 3 små følere anbragt på barnets hoved, hjernens elektriske impulser på kliklydene fra en lille højttaler anbragt i øregangen.

Målingen er enkel og smertefri, og foretages som regel mens barnet sover. 


Høretab kan behandles på 3 forskellige måder

Hvad gør man for børn med hørenedsættelse? Heldigvis kan høretab ved fødslen behandles. Nedenfor ser vi på hvilke behandlingsmuligheder, der findes, alt afhængig af høretabets art.

  • Behandling med høreapparat: Grundlæggende kan det siges, at behandling med høreapparat skal ske så tidligt som muligt, for at give barnet den bedste udvikling. Desuden skal begge ører forsynes med høreapparater. På grund af barnets stadige vækst skal høreapparatet med jævne mellemrum kontrolleres.
  • Implantation af elektroniske proteser i det indre øre (Cochlea Implantat): Denne behandlingsmetode anbefales enten, når barnet er døv på begge ører, eller når der er tale om svært høretab, og man ikke opnår nogen sprogudvikling trods anvendelse af høreapparat sammen med en intensiv høre- og tale-undervisning. Denne behandling kræver intensiv efterbehandling af en talepædagog og en pædagog.
  • Genopbyggende mikrokirurgi: Ved misdannelser i det ydre og det mellemste øre.

Behandling af børn med høreapparater

Børn med kraftige høretab stiller større krav til høreapparaterne. Behandling af børn med høreapparater er et af de mest krævende områder inden for audiologien, og det kræver stor erfaring og indfølingsevne.

Børneaudiometri - Fastsættelse af hørelse gennem leg

Der er mange grunde til, at behandling af børn kræver en større indfølingsevne. Ofte kan det svært at fastsætte børnenes høretærskel, da små børn normalt ikke kan sige, om de har hørt testsignalet eller ej.

Derfor anvender børneaudiometrien specielle metoder (f.eks. audiometri gennem leg), som er en metode, der er mere omfattende end den normale metode ved voksne. Kvalitetskravene i behandlingen af børn er meget høje, fordi den er grundlaget for en god udvikling hos barnet.

Børns høretab er ofte kraftige

Kraftige høretab hos børn betyder større krav til høreapparaterne, men også til tilpasningen af disse.

En optimal behandling kræver tværfagligt samarbejde mellem læger, audiologer, forældre, pædagoger og høreapparatproducenter. Høreapparater til børn skal opfylde bestemte krav til teknik, tilbehør og design.

For at få apparatet til at sidde perfekt, skal form og størrelse ofte tilpasses de til stadighed voksende børneører. Derfor får børn som regel bag-øret-apparater, idet man her kan nøjes med at udskifte øreproppen i stedet for hele apparatet.

Apparaterne skal også være kompakte, således at de kan sidde godt bag de små børneører.