Cochlea Implant (CI) - Operation giver døve hørelsen igen

Dato: Revideret 13. december 2017 - første publicering 6. november 2007
døve

Cochlea Implant er et avanceret høreapparat, der kan genetablere hørelsen hos døve og hørehæmmede. I 2014 have 2.150 fået en operation.

Hvad er et Cochlea Implant (CI)?

Et Cochlear Implant er et avanceret høreapparat, der giver mennesker med svær hørenedsættelse og døve mulighed for at opfatte lyd.


Hvad består Cochlea Implantatet (CI) af?

Et CI-høreapparat består af en udvendig og en indvendig del. 

Den udvendige del omfatter:

 • En mikrofon.
 • En lille computer (taleprocessor).
 • En sender.

Når lyd opfanges af mikrofonen omdannes det af taleprocessoren til digitale signaler, der overføres til senderen. Via senderen videreføres lyden til den indvendige (indopererede) del. 

Den indvendige del består af:

 • En modtager, som lægges under huden bag øret.
 • En elektrode, som er indopereret i øresneglen.
 • Via elektroden i sneglen sendes impulser til hørenerven, som i hjernens hørecenter fortolkes som lyd. 

Senderen placeres bag øret ud for det sted, hvor modtageren er lagt ind under huden. Sender og modtager er forbundet ved hjælp af en lille magnet, og signalerne sendes trådløst gennem huden.  

Operationen kan hjælpe de personer, der er døve, fordi sneglen (cochlea) i det indre øre ikke fungerer. Grunden til dette er oftest, at de små hårceller i sneglen er ødelagte.

Disse hårceller skulle normalt medvirke til at omdanne lydbølgerne til et nervesignal, der så overføres til hjernen via hørenerven. De lydledende dele af øret og hørenerven er oftest intakte, så det er kun omdannelsen fra lydbølge til nervesignal, der er defekt.

Cochlea-Implant operation

Ved hjælp af mikro-kirurgi kan man placere elektroder i sneglen, der kan lave kunstige nervesignaler i stedet for de defekte hårceller. Dette kaldes et cochlea implant.

Udover elektroderne kræves der også en mikrofon, der kan opfange lyden udefra. Fra mikrofonen deles lyden op i de forskellige frekvenser, den består af. Hver frekvens fordeles via en mikro-computer til en af de ca. 20 elektroder.

Elektroderne i sneglen er placeret på en særlig måde, der efterligner det normale stimulationsmønster i sneglen. Elektroderne omdanner således lyd fra omgivelserne til elektriske signaler, der overføres via hørenerven til hjernen, hvor de kan opfattes og fortolkes som lyd.


Hvad består Cochlea Implant (CI) forløbet af?

Et almindeligt forløb består normalt af følgende:

 1. Information om CI.
 2. Forundersøgelse.
 3. Operation.
 4. Tilslutning og tilpasning af CI.
 5. Pædagogisk opfølgning - Genoptræning.

Genoptræningen efter operationen består i, at hørelsen skal genoptrænes af en hørepædagog. Døvfødte børn skal desuden lære at tale. Operation med indsættelse af cochlea implantat giver ikke en helt normal hørelse, men det giver tilstrækkelig hørelse til, at det døvfødte barn får mulighed for at udvikle et sprog.

Mange vil fortsat have svært ved at høre, hvis man taler lavt, eller hvis der er meget støj i lokalet, men de fleste vil kunne føre en samtale uden at skulle mundaflæse samtidig.

Hvem kan få et Cochlea implant?

 • Børn, der er født døve. Operationen skal helst foretages, inden barnet fylder tre år. Barnet skal være normalt begavet, da et godt resultat er afhængigt af, om barnet kan medvirke til intensiv høre- og taletræning.
 • Voksne, der har mistet hørelsen f.eks. pga. Meningitis , kraniebrud eller behandling med aminoglykosid (en slags antibiotika).

I 2014 var der ca. 2.150 Cochlea implant-opererede i Danmark, hvoraf ca. 600 fået CI på begge ører.

Ca. 1.500 af de opererede er voksne. Operation sker efter lægelig vurdering, og foregår i Odense (kun voksne), Aarhus og Gentofte.

Artiklen er oprindeligt skrevet af læge, Marietta Nygaard d. 6.11. 2007, og opdateret af redaktionen på Sundhedsguiden.dk d. 13.12. 2017.