Otosklerose - Nydannelse af knoglevæv i mellemøret

Dato: 14. oktober 2003

Otosklerose - Nydannelse af knoglevæv i mellemøret

Otosklerose begynder ofte med hørenedsættelse, evt. kan der også optræde let susen for ørene og let svimmelhed. Otosklerose patienter får ofte høreapparat, men tilstanden kan behandles kirurgisk.

Hvad er otosklerose?

Otosklerose er en form for nydannelse af knoglevæv omkring stigbøjlen.

Normalt overføres lydbølgerne fra trommehinden ind til det indre øre. Men når man har otosklerose og dermed nydannelse af knoglevæv i øret, bliver øreknoglekæden mere stiv, hvorfor man får dårligere hørelse.

Sygdommen vil ofte begynde at vise sig i alderen 15-30 år.


Symptomer på otosklerose

Symptomer på sygdommen viser sig oftest ved følgende:

  • Tiltagende hørenedsættelse. Dette er det vigtigste symptom og det er altid til stede. Der kan ses alle grader af høretab. Hos mange patienter standser forværrelsen af hørelsen på et tidspunkt, men patienten vil fortsat have nedsat hørelse. Nogle få patienter oplever, at de paradoksalt nok hører bedre, når der er baggrundsstøj.
  • Tinnitus. Mange med otosklerose klager over susen for ørene, hvilket undertiden kan være invaliderende.
  • Svimmelhed. Nogle patienter oplever en let ukarakteristisk svimmelhed

Forholdsregler og diagnose

otosklerose tegningHvis man oplever, at hørelsen langsomt forværres, bør man gå til en ørelæge og få undersøgt hørelsen og øret.

Særligt hvis der er familiemedlemmer, der har samme symptomer og høretabet opstår i ung alder, tyder det på, at man kan have otosklerose.

For at stille diagnosen undersøger ørelægen, hvilken type høretab, der er tale om, hvor stort trykket er i mellemøret og om den lille muskel, man har i øret, virker som den skal.

I enkelte tilfælde kan lægen blive nødt til at lave et hul i trommehinden for at komme ind til mellemøret og undersøge stigbøjlens bevægelighed direkte.


Behandling af otosklerose

I mange tilfælde kan man nøjes med at få et høreapparat og opnår derved en acceptabel hørelse. Dette anvendes særligt, hvis hørelsen kun er nedsat på det ene øre. I mere udtalte tilfælde kan operation komme på tale.

Operation ved otosklerose

En sådan operation udføres i lokalbedøvelse og ørelægen bruger et mikroskop for bedre at kunne se de små øreknogler. Hele stigbøjlen eller evt. kun en del af denne fjernes og erstattes med en protese.

Hos mere end 90 % opnås ved operation stor forbedring af hørelsen. Der er dog også en vis risiko forbundet med indgrebet, idet 0,5-1 % mister hørelsen fuldstændigt pga. beskadigelse af indre øre under operationen.

Derfor opererer man aldrig, hvis der ikke er hørelse på det andet øre, idet patienten så risikerer at blive helt døv. Umiddelbart efter operationen oplever de fleste let svimmelhed i et par dage.