Diabetisk øjensygdom (diabetisk retinopati)

Dato: Revideret 17. oktober 2017 - første publicering 25. august 2006

diabetisk øjensygdom

Diabetes er en folkesygdom, og begge typer af diabetes påvirker øjet, men det giver sig udtryk forskelligt. Problemet skyldes at vævet mangler ilt pga de svingende blodsukkerniveauer - derfor er det vigtigt at passe sin diabetes behandling, hvis man ikke ønsker at midste eller forværre sit syn.

Ved Diabetes er blodsukkeret og blodets indhold af fedtstoffer dårligt reguleret på grund af en forstyrret funktion af insulin. De svingende koncentrationer af stofferne påvirker de små blodårer, der bliver skadede.

Dette sker i øjet, såvel som andre steder i kroppen. Dels bliver karrene utætte, så væske siver ud i vævet, dels snævres de ind, så vævet kommer til at mangle ilt.

Denne iltmangel kan ved diabetikere føre til:

  • Type 1-diabetes: dannelse af nye blodkar, der kan vokse ind i linsen og kammervinklen, og derved give grå- eller Grøn stær.
  • Type 2-diabetes: væske i vævet der dækker for synscellerne, således at synes sløres.

Symptomer på diabetiske øjenforandringer

Type 1:

  • Symptomerne er ikke til stede, når sygdommen opdages.
  • Efter 5 år har ¼ forandringer på nethinden, og dette stiger kraftigt med længere sygdomsvarighed.
  • Synet bliver nedsat.
  • Eventuelt ses "fluer", sorte pletter der følger med synet.
  • Ofte ses følgesygdomme senere i forløbet, f.eks. stær.

Type 2:

  • Symptomerne er til stede, når sygdommen opdages, og er måske grunden til, at patienten søger læge.
  • Synet bliver nedsat, ofte startende med læseevnen.
  • Sjældnere ses fluer og følgesygdomme.

Behandling af diabetiske øjenforandringer

Hvis der er nydannede kar i øjet, kan man behandle disse med laser. Der sættes mange små "prik" i randen af nethinden som forhindrer nye kar i at dannes.

Behandlingen er hurtig og effektiv, og man behøver ikke at indlægges.

Ved type 2 Diabetes er det som regel læsesynet, der er påvirket, og derfor lægges laserstrålerne her inde i midten af nethinden. Det forhindrer væske i at sive ud og sløre synet.

Dette kan som regel overstås på en gang. Behandling med laser har gennem de sidste 10 år reduceret risikoen for sysntab med 50%.

Såfremt der i øjet er opstået blødninger eller arvæv i forbindelse med retinopatien, kan man få foretaget en operation kaldet vitrektomi, hvor glaslegemet i øjet fjernes - 50% opnår en forbedring af synet.

Et større gennembrud af diabetisk retinopati er en direkte injektion af et stof kaldet VEGF-hæmmer ind i øjet, der netop hæmmer dannelsen af nye kar

Herudover er det meget vigtigt at kontrollere sin Diabetes godt, da det er de svingende blodsukkerværdier, der forvolder skaderne på øjnene. Desuden er det vigtigt at holde blodtrykket normalt og regulere dyslipidæmien (forstyrrelser af fedtet i blodbanen). 

Alle diabetikere kontrolleres regelmæssigt for at opfange forandringerne tidligt og dermed forhindre forringelsen af synet. Hos lægen undersøges bl.a. synet (visus) og retina, som netop bedst undersøges med et retinafoto. 

Forløb og komplikationer

Som nævnt vil tilstanden efter noget tid udvikle sig, så nye blodkar dannes. Det er som regel denne tilstand, der påvirker synet mest.

Ubehandlet fører diabetiske øjenforandringer til blindhed, så det er vigtigt at opsøge en læge, hvis man har Diabetes eller opdager nedsat syn.

Som nævnt er behandlingen effektiv, især hvis øjenforandringerne opdages og behandles tidligt. Med den nyeste behandling kan synstabet udskydes eller mindskes i langt de fleste tilfælde.

Artiklen er oprindeligt skrevet af læge Signe Modvig d. 25.8.2006.