De 7 alkohol anbefalinger

|
Kilde: Sundhedsstyrelsen
Dato: Revideret 4. december 2017 - første publicering 1. September 2010
De nye anbefalinger for alkohol

Sundhedsstyrelsens rådgivningsprincip er baseret på et lavrisiko-forbrug af alkohol for at give borgerne en bedre vejledning om alkohol. Sundhedsstyrelsen angiver, at kvinder kun bør drikke op til 7 genstande om ugen, og at mænd skal holde sig under 14 genstande om ugen.

Sundhedsstyrelsen har fremsat en række anbefalinger omkring alkohol, på baggrund af forskningsresultater om sammenhængen mellem alkoholindtagelse og sygdom/død.

Målet er at give en mere præcis vejledning om, hvordan man undgår alkoholrelaterede sygdomme, således at den enkelte kan vælge den livsstil og tage den risiko, som man ønsker.

Læs også: Definition og årsager til alkoholafhængighed.

1. Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred

 • Alkohol er et organisk opløsningsmiddel, der påvirker næsten alle kroppens organer.
 • Alkohol kan medvirke til udviklingen af ca. 60 forskellige sygdomme.
 • Selv et lille alkoholforbrug kan give kræft (bl.a. mund-, svælg- og spiserørskræft).

Læs også: Symptomer på alkoholafhængighed.

2. Drik ikke alkohol for din sundheds skyld

 • Et lille alkoholforbrug kan have en hjertebeskyttende effekt for midaldrende og ældre. Men det er sundere at beskytte sit hjerte med f.eks. sund kost og motion, som ikke er kræftfremkaldende.

3. Du har en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på 7 genstande eller mindre om ugen for kvinder og 14 for mænd

 • Det defineres som en lav risiko, når én person ud af 100 med et forbrugsniveau på 20 gram alkohol dagligt (knap to genstande) dør af en alkoholrelateret sygdom.
 • Dokumentationen peger ikke på et helt præcist antal genstande, der er tale om en afvejning af forskellige risici.
 • Det anbefales, at man fordeler forbruget af alkohol hen over ugen.
 • Kvinder er mere sårbare end mænd over for alkohol bl.a. i forhold til udvikling af afhængighed og alkoholrelaterede skader. Derfor ligger lav-risiko niveuaet lavere for kvinder end mænd. 

4. Du har en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol, hvis du drikker mere end 14/21 om ugen.

 • Hvis man drikker mere end 14/21 genstande, er der behov for, at justere alkoholforbruget, fordi risikoen for at skade helbredet er stor.
 • Sundhedspersonale opfordres til ved et forbrug der overstiger 14/21 at vurdere, om der er behov for en kort intervention hos den praktiserende læge eller henvisning til alkoholbehandling.

5. Stop før 5 genstande ved samme lejlighed

 • Jo mere man drikker på én gang jo mere skader man sit helbred.
 • Især unge skal være forsigtige, da deres hjerner er under udvikling og derfor særligt følsomme over for alkohol.
 • Især unge, der drikker meget alkohol på én gang, har en stor risiko for uheld, ulykker og forgiftninger.

6. Er du gravid? - Undgå alkohol

 • Prøver du at blive gravid, bør du undgå alkohol for en sikkerheds skyld.
 • Der findes ikke en nedre grænse for moderens alkoholforbrug, under hvilken man med sikkerhed kan sige, at alkoholforbruget vil være uskadeligt for fostret.
 • Da alkohol ikke er sundt for moderen og kan give barnet en lang række skader, vælger Sundhedsstyrelsen en anbefaling, der sikrer de bedste betingelser for udviklingen af et sundt barn.

Læs også: Undgå alkohol under graviditeten.

7. Er du ældre? - Vær særlig forsigtig med alkohol

 • Ældre har mindre væske i kroppen, og derfor bliver promillen højere.
 • Med alderen har kroppen sværere ved at klare alkohol.
 • Alkohol kan forringe medicinens effekt og øge bivirkningerne.

Børn og unge

Børn og unge under 16 år anbefales ikke at drikke alkohol. Unge mellem 16 og 18 år anbefales at drikke mindst muligt og stoppe før 5 genstande ved samme lejlighed.


Alkohol er kræftfremkaldende

Baggrunden for den skærpede udmelding er, at der er stadig bedre dokumentation for, at alkohol er kræftfremkaldende.

Det drejer sig om kræft i mund og svælg, spiserørskræft, strubekræft, leverkræft, kræft i endetarmen for mænd og brystkræft for kvinder. Intet alkoholforbrug er risikofrit, og risikoen for kræft bliver større, jo mere man drikker.

Samtidig peger dokumentationen på, at midaldrende og ældre kan have en hjertebeskyttende effekt af en lille smule alkohol. Et lavrisiko-forbrug på 7/14 angiver et forbrugsniveau, hvor man får glæde af de formodede hjertebeskyttende effekter, uden at kræftrisikoen bliver stor.

- 7/14 skal markere, hvilket niveau man skal holde sig under, hvis man vil sikre sig, at ens forbrug kun giver en lille risiko for helbredsskader. Det giver borgerne en bedre mulighed for at vælge den livsstil og risiko de enkelte ønsker at udsætte sig for, siger konstitueret direktør i Sundhedsstyrelsen Else Smith.

Drikker du mere en 14/21 genstande? - Tal med din læge

Sundhedsstyrelsen fastholder grænsen 14/21 som en markør for, hvornår et alkoholforbrug er så højt, at det skal bringes ned, fordi man risikerer at blive syg.

Ved et alkoholforbrug over 14/21 opfordres sundhedspersonalet til at vurdere, om der er behov for en kort intervention hos den praktiserende læge eller henvisning til alkoholbehandling.

Læs også: Skadevirkninger af alkohol.

Artiklen er oprindeligt skrevet af Trine Brøndsted d. 1.9. 2010, og opdateret af BS.c.med. Abdulhakim Gülhan d. 4.12. 2017.