BMI Beregner - Find din idealvægt

Forfatter: Redaktionen
Dato: Revideret 21. februar 2017 - første publicering 7. februar 2005
BMI beregner

Indtast din vægt og højde i vores BMI beregner og find din idealvægt. BMI står for body mass index og er en simpel måde at se om du er undervægtig, normalvægtig eller overvægtig. BMI beregneren bruges af WHO.

Udregn BMI tal
Vægt: kg
Højde: cm
Dit BMI tal er:
BMI under 18,5 = undervægt
BMI mellem 18,5-24,9 = normalvægt
BMI over 25-29,9 = overvægt
BMI over 30 = fedme

Læs mere om fedmeoperationer - Gastrisk bypass her

Taljemål

Det er ikke kun BMI der er interessant, hvis du vil vide om din vægt er sund. også dit taljemål er en vigtig indikator, fordi fedt på bugen øger risikoen for bl.a. hjertekarsygdomme og diabetes

Ifølge WHO´s retningslinjer bør bør taljemålet se sådan ud:

  • Mænd under 94 cm
  • Kvinder under 80 cm

Forbehold for BMI tester

Det er vigtigt at tage forbehold for denne udregningsmetode, da den ikke tager højde for eksempelvis:

  • Knoglebygning
  • Muskelmasse
  • Køn

Knoglebygning og muskelmasse kan vise en BMI der ligger over 25, hvilket ikke behøver at betyde at man er overvægtig.

Mænd og kvinder har forskellig kropsbygning, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved kvinders større fedtprocent. Mænd bør have en fedtprocent på 10-18 % mens kvinders bør være på 18-25 %.

Ved BMI udregningen vil en mand og en kvinde med samme vægt og højde opnå samme resultat af testen, men ofte vil man, pga. den højere fedtprocent, kunne se større fedtdepoter på kvinden, hvilket er helt naturligt.