Urge-inkontinens

Forfatter: Redaktionen
Dato: 9. august 2005

Urge-inkontinens

Urge-inkontinens kaldes også trang inkontinens eller den overaktive blære. Betegnelsen overaktiv blære dækker dog også tilstande med hyppig tvingende vandladningstrang.

  • Skal du ofte skynde dig på toilettet?
  • Når du ikke ud på toilettet?

Tilstanden skyldes ofte hyppige sammentrækninger af blæremusklen, der medfører at blæren tømmes helt eller delvist uden kontrol.

Tilstanden kan skyldes:

  • Blærebetændelse
  • Sygdom (specielt neurologiske sygdomme, dvs. sygdomme i hjernen eller nervebanerne)
  • Svulster (sjældent)

Som regel er der imidlertid ikke nogen påviselig årsag. Det er et emne, der forskes en del i.