Sygesikring i EØS-lande

Dato: 14. oktober 2003
Sygesikring i EØS-lande

Bor man inden for EU/EØS-land, kan man fortsat være i det danske sygesystem, såfremt man udfylder de korrekte blanketter.

Udlandsdanskere kan forblive i det danske sygesystem

Bor man inden for EØS (EU samt Norge, Island og Liechtenstein), kan man, såfremt man ønsker at forblive i det danske sygesystem, udfylde en blanket, den såkaldte E101 DK.

Hvis man arbejder i Danmark og bor i et andet EU/EØS-land eller i Schweiz, eller hvis man udsendes til arbejde i et af de nævnte lande, kan man efter EU-reglerne i visse tilfælde bevare din tilknytning til den danske sygesikring og få ret til offentlige sundhedsydelser i såvel Danmark som det land, man bor i, men til udgift for Danmark. 

For personer, der udstationeres i mere end et år og flytter bopælsadresse til opholdslandet, skal blanket E106 DK attesteres af kommunen. Den giver ret til at blive optaget i opholdslandets nationale sygesikring.

Hvis opholdet fastsættes til mellem 1-3 år skal der, for at medarbejderen kan blive i det danske sygesystem, foreligge en individuel aftale mellem den tidligere Sociale Sikringsstyrelse (i dag Pensionsstyrelsen) og værtslandet.

Hvis medarbejderen udstationeres i mere end 3 år, er han fra starten underlagt sygesikringen i opholdslandet.


Særlige regler for pensionister

Disse regler gælder for fødtidspensionister, folkepensionster og tjenesmandspensionister (eller personer som er medforsikret familiemedlem til en pensionist, der har bopæl i et andet EU/EØS-land eller Schweiz.

Her gælder det at udfylde blanket E121 DK, som registreres af myndighederne i bopælslandet.

Hvad kan blanketterne gøre?

Med disse blanketter har man ret til at modtage sygebehandling på lige fod med landets borgere.

Det kan betyde, at man kan komme til at betale en del af behandlingen af egen lomme, og i enkelte lande kan standarden være for ringe set med danske øjne.

For personer med blanket E111 DK (personer som ikke har erhvervsarbejde), er det dog kun den behandling, der opstår akut behov for, der dækkes.

Personer der er opholder sig i et EU/EØS-land eller Schweiz, tegner ofte en tillægsdækning, der dækker beløbet mellem refusionen og regningens fulde beløb.

Ved udstationering i et EU/EØS-land skal der ikke betales bidrag til social sikring i opholdslandet, hverken for den ansatte eller arbejdsgiveren. Blanket E101 DK kan bruges som dokumentation for fritagelsen overfor de lokale myndigheder.