Danske hospitalsforsikringer

Dato: 14. oktober 2003
Danske hospitalsforsikringer

Danske hospitalsforsikringer

I udlandet har man ikke i samme grad haft debatter om ventelister og privatehospitalsforsikringer som vi har haft i Danmark, hvilket hænger sammen med, atsygdomsbehandling i mange tilfælde er afhængig af egenbetaling eller privat sygeforsikring.I Danmark har vi indtil fornyligt set på hospitalsbehandling som en offentligopgave,men alligevel har vi fået flere og flere private hospitaler, hvor der efterhåndener mange danskere, der af egen lomme betaler for behandling.

Væksten i omfanget af private forsikringer knytter sig først og fremmest tilfirmaordninger, og det udvidede frie valg under behandlingsgarantien som trådtei kraft i juli 2002 reducerer i vid udstrækning behovet for personlige forsikringerfor opnåelse af omgående behandling når behovet er tilstede.

Sundhedssikring, Helbreds(for)sikring eller operations forsikring som hospitalsforsikringen også benævnes, dækker forskellige former for behandling på private sygehuse og klinikker i Danmark.

Hospitalsforsikringer blev introduceret i Danmark i 1989 af det daværende Hafniai forbindelse med indskud af startkapital i privathospitalet Mermaid.Fra december1999 var denne forsikringsform udbudt af seks forsikringsselskaber, og idager der en lang række spillere på banen med tilbud af forskellig art.