Stift skulderled (Frossen skulder, Periartrosis humeroscapularis)

Dato: 14. marts 2007
Stift skulderled (Frossen skulder, Periartrosis humeroscapularis)

Årsagen til frossen skulder er ukendt. Den opstår oftest i 40 til 60 års alderen og lidt oftere hos kvinder. Tilstanden inddeles i tre faser med smerter og nedsat bevægelse i skulderen. Behandling går på smertelindring, da tilstanden tit går i sig selv igen.

ContentPageId 1736
ID 788

Definition og årsag

Betegnelsen frossen skulder dækker over en tilstand med uprovokeret nyopstået smerte og bevægelsesindskrænkning i skulderen af en varighed på mindst 4 uger.

Der optræder en betændelsestilstand (inflammation) i ledkapslen omkring skulderleddet. Dette giver smerter, og kapslen hæver og fortykkes, hvilket giver indskrænket bevægefrihed i skulderen. Det vides ikke præcist, hvad der ligger til grund herfor, men tilstanden menes at være forbundet med lettere skulderskader, Senebetændelse eller slimsæksbetændelse omkring leddet.

Det menes, at omkring 2% vil rammes af en frossen skulder i løbet af livet med lidt større overvægt hos kvinder. Tilstanden ses oftest i alderen 40 til 60 år og er lige hyppig i begge skuldre.


Symptomer på frossen skulder

Sygdomsbilledet kan deles op i 3 faser: 

  • Første fase varer gerne 2-6 måneder, og her ses gradvist øget smerte i skulderen. Smerten vil ofte være værst om natten, og den stråler ikke sjældent ned i armen. Efter nogle uger tilkommer nedsat bevægelighed af skulderen 

  • Det dominerende billede i anden fase er en tydelig indskrænkning af bevægelighed, evt. til en sådan grad, at skulderen knap nok kan bevæges. I modsætning til lidelser i muskler, sener og nerver er skulderleddet helt stift, og kan ej heller bevæges ved passivt at flytte på armen. Anden fase varer ca. fra 6. til 12. måned 

  • Tredje fase er restitutionsfasen, og den kan vare op til 3 år. Skulderen bliver langsomt bedre og genvinder mere og mere af sin funktion. Langt de fleste bliver fuldstændig raske igen

Forholdsregler og diagnose

Diagnose stilles af lægen på baggrund af smerterne og den indskrænkede bevægelighed, som også findes ved forsøg på passiv bevægelse af skulderen. Røntgen af skulderen er normalt, men bruges til at udelukke andre sygdomme eller brud i skulderregionen.

En MR-scanning kan vise fortykkelse af kapslen omkring skulderleddet.

Da tilstanden ofte opstår uden grund, er der ingen særlige forholdsregler til forebyggelse af frossen skulder. Det er dog vigtigt at søge læge, hvis man oplever længerevarende smerter svarende til skulderen.


Behandling af frossen skulder

Langt de fleste tilfælde går i sig selv med tiden, og behandlingen retter sig derfor mod ro og aflastning af skulderen, evt. med en armslynge. Dertil kan smerterne lindres med smertestillende og antiinflammatoriske midler, som f.eks. acetylsalicylsyre og såkaldte NSAID-præparater som Ibuprofen, Ibumetin eller lignende. Let gymnastik og fysioterapi er en vigtig del af genoptræningen.

Indsprøjtning med binyrebarkhormon kan gives direkte i skulderen. Dette nedsætter inflammationen midlertidigt, og kan derfor lindre smerter og tillade øget bevægelighed.

Forløb og komplikationer

Som nævnt vil den overvejende procentdel blive fuldstændig raske efter gennemsnitlig 30 måneders sygdom. Nogle få kan dog opleve kronisk nedsat funktion af skulderen.

Read about Frozen shoulder (Periartrosis humeroscapularis) in english