Svampeinfektion i lungerne

Dato: 13. november 2007
Svampeinfektion i lungerne

Her finder du informationer om Svampeinfektion i lungerne. Læs om symptomer. Læs om behandling. Læs om forebyggelse. Find behandling.

Definition og årsag


Svampeinfektion i lungerne er en meget sjælden tilstand i Danmark, og det ses næsten udelukkende hos personer, der i forvejen har et svækket immunforsvar. Det kan eksempelvis være pga.:

De svampe, der kan inficere lungerne, og som findes i Danmark, er gærsvampen Cryptococcus neoformans, der kan give lunge-cryptococcose, og skimmelsvampen Aspergillus fumigatus der kan give lunge-aspergillose. Ingen af svampene er en del af den menneskelige normalflora af mikroorganismer. Førstnævnte findes udbredt i jorden og i fuglegødning. Indånding af svampepartikler herfra kan give infektion i lungerne hos mennesker. A. fumigatus findes i jorden, i rådne planter, støv og i luften. Den kan ligeledes ses på mugne madvarer. Ventilationsanlæg og luftfugtere kan være spredningskilde på et hospital.

Gærsvampen Candida albicans kan i alvorlige tilfælde sprede sig via blodet, og give en infektion i lungerne.


Symptomer på svampeinfektion i lungerne


Symptomerne kan svinge meget. Nogle infektioner går over af sig selv og giver meget få symptomer. Symptomerne er ofte influenzalignende med feber, hoste, opspyt og smerter i brystet.

Cryptococcose kan give åndenød og natlige svedeture. Svampen har høj tendens til at sprede sig til centralnervesystemet og give meningitis . Den kan også spredes til knogler, hud eller indre organer.

Aspergillose kan vise sig ved, udover influenzasymptomer, at give anledning til, at patienten hoster blod op. Svampen kan vokse lokalt, og lave fortætninger i lungen, som kan ses på et røntgenbillede. Svampeinfektion i lungerne kan derfor forveksles med Lungetuberkulose , som også laver isolerede fortætninger.

Forholdsregler og diagnose


Oplever man ovennævnte symptomer i mere end to uger, er det en god idé at tage til egen læge og blive undersøgt.
Der er ikke nogle specifikke symptomer for svampeinfektion i lungerne, og da lungebetændelser af bakteriel eller viral oprindelse er mange gange hyppigere, skal dette ofte udelukkes, før lægen tænker på en svampeinfektion i lungerne. Normalt er det kun, hvis personen er HIV-smittet eller på anden vis immunsvækket, at man vil overveje om det kunne være en svampeinfektion.

Diagnosen stilles ved påvisning af svamp fra et sted, der ikke naturligt kan være forurenet med svampevækst. Det kan være ved fund af svampe i blodet, i rygmarvsvæsken, eller i lungehulevæsken. Med et instrument kan man skylle luftvejsgrenene i lungerne og samle skyllevæsken op igen. Hvis denne gentagne gange kan påvise svampeaktivitet, er der stor risiko for svampeinfektion i lungerne. Den sikreste metode er dog at tage en vævsprøve (biopsi) af lungerne.


Behandling af svampeinfektion i lungerne


Da personer, der får en svampeinfektion i lungerne, ofte er immunsvækkede, er udsigterne ikke altid gode. Der findes kraftige svampemidler, såkaldte antimykotika, som virker godt på svampeinfektioner. Ved svamp i lungerne gives de intravenøst (i en blodåre) i flere uger. Der er visse bivirkninger ved behandlingen.

Forløb og komplikationer


Afhænger fuldstændigt af evt. tilgrundliggende sygdom. En svampeinfektion i lungerne hos en ellers rask person vil langt overvejende kunne kureres fuldstændigt med antimykotisk behandling.