Snorken - Vejrtrækningsbesvær

Dato: Revideret 26. januar 2018 - første publicering 3. december 2010
Snorken - Vejrtrækningsbesvær

Snorken er et problem, som tidligere har været latterliggjort. Snorken er meget almindeligt i aldersgruppen 40-60 år. Snorken kan være helt ufarligt både for den snorkende og for den der ligger ved siden af. Men snorken er imidlertid tegn på at der er øget modstand i de øvre luftveje. Snorken er vejrtrækningsbesvær

Snorken er vejrtrækningsbesvær

I en del tilfælde skal den snorkende arbejde kraftigere med åndingsmusklerne får at suge luft ned i lungerne og i nogle tilfælde kommer der ikke tilstrækkelig mængde luft ned. Det kan medføre at kroppen ikke får ilt nok.

Den der ligger ved siden af kan ofte beskrive dette som en meget besværet varierende snorkende ånding.

Dette kan være forstyrrende for sengepartneren, men mest for den snorkende selv.

Læs også: Jeg snorker og hvad så?


Snorken kan give dårlig søvn

Verjtrækningsbesværet og op-og nedgangene i iltkoncentrationen i blodet kan medfører en forringelse af søvnkvaliteten så disse mennesker føler sig dårligt udhvilede og dårligt fungerende om dagen.

Snorken kan efter korrekt diagnosticering og nøje bedømmelse af pladsforholdende i de øvre luftveje behandles med operation eller CPAP apparat.

CPAP - Hvad er det?

CPAP betyder Continuous Positive Airway Pressure, det er et lille apparat som med et let overtryk holder luftvejene frie.

Gennem en maske over næsen, blæses luft med et lille overtryk ind i næsen og ’spiler’ svælget op.

Apparatet måler på hver vejrtrækning og tilpasser trykket individuelt så det lige præcis er tilstrækkeligt til den pågældende person.