HIV infektion (AIDS)

HIV infektion (AIDS)

Hiv infektion skyldes smitte med hiv (human immundefekt virus). Hiv infektion er årsag til AIDS. HIV Infektionen er kronisk og en smittet person vil have virus i blodet resten af sit liv.

Årsag

Hiv infektion skyldes smitte med hiv (human immundefekt virus). Hiv infektion er årsag til AIDS.


Forekomst

Hiv findes i blodet hos mennesker, der er blevet smittet. Infektionen er kronisk og en smittet person vil have virus i blodet resten af sit liv. Antallet af hiv smittede mennesker er meget forskelligt i forskellige områder af verden. Den højeste forekomst findes i det centrale og sydlige Afrika, hvor op til 30% er hiv-positive. De laveste forekomster findes i Nordeuropa, fx. i Danmark, hvor ca. 0,1% af befolkningen er smittet med hiv. Visse befolkningsgrupper har særlig høj forekomst. I Danmark er det især mænd, der har sex med mænd og personer smittet i udlandet.

Smitteveje

Hiv smitter via blod, ved ubeskyttet seksuel kontakt og fra mor til barn i forbindelse med fødsel og ved amning. Ved antiviral medicinsk behandling af den gravide nedsættes risikoen for hiv smitte af barnet fra ca. 20% (uden behandling) til under 2%. Risikoen for hiv-smitte ved blodtransfusion i Danmark er én ud af 2 mio. transfusioner. Hiv findes kun hos mennesker.


Symptomer

De fleste mennesker, der smittes med hiv, får umiddelbart ingen symptomer. Nogle få vil ca. to uger efter smitte udvikle feber, ukarakteristisk hud-udslæt og sygdomsfølelse varende fra få dage op til en uge (akut hiv). Imidlertid er infektionen kronisk og efter gennemsnitlig 10 år (fra to til over 20 år) er immunsystemet så svækket af den kroniske hiv infektion, at personen bliver modtagelig for mange andre infektioner. Disse kan vise sig som træthed, vægttab, feber og hyppige luftvejsinfektioner og mave-tarminfektioner. Nogle af disse tilstande fører til diagnosen AIDS.

Diagnose

Diagnosen stilles ved påvisning af antistoffer mod hiv i en blodprøve, der bliver positiv ca. fire uger efter smitte og forbliver positiv derefter. Det anbefales, at man først får lavet en test efter 12 uger for ikke at få falsk svar. Det er også muligt at påvise hiv direkte i en blodprøve med en antigen test eller en genteknologisk test (PCR).


Behandling

En lang række antivirale stoffer kan hæmme formeringen af hiv hos mennesker, og dermed forsinke udviklingen af AIDS. I dag anvendes en kombination af tre eller flere antivirale midler. Behandlingen er en specialistopgave for landets infektionsmedicinske afdelinger. Ca. 2000 hiv-smittede er i behandling i Danmark. Problemerne med behandlingen er, at virus efterhånden udvikler resistens mod de forskellige midler og bivirkningerne, der kan blive alvorlige.

Vaccination

Der er endnu ikke udviklet en effektiv vaccine mod hiv, men flere forsøgsvacciner er under afprøvning.

AIDS Står for

A: aquired: erhvervet
I: immune: Immun
D: deficiency: defekt/mangel
S: Syndrome: syndrom

HIV Står for

H: Human: menneskelig
I: immune: Immun
V: Virus