Leverbetændelse B (hepatitis B)

Dato: Revideret 23. oktober 2017 - første publicering 6. juli 2007
Hepatitis B (leverbetændelse)

Hepatitis B (leverbetændelse) smitter via blod og ved seksuel kontakt (ubeskyttet sex). Hepatitis B (leverbetændelse) smitter fra mor til barn under fødslen. HBV infektionen kan forebygges ved vaccination.

Hepatitis B-virus (HBV) er en af de virusbetingede årsager til hepatitis (leverbetændelse).

Den kan give almen sygdomsfornemmelse og symptomer relateret til leversygdom, men man kan også være fuldstændig symptomfri. På den lange bane kan hepatitis B medføre leversvigt og -kræft.

Hepatitis B behandles med medicin, men der findes også vaccinationer til tidlig forebyggelse.

Forekomst

I Danmark er knap. 0,1 % af befolkningen bærer af HBV, dvs. inficerede personer uden symptomer

HBV forekommer i hele verden, men er specielt udbredt i Asien, Afrika og Sydamerika, hvor op mod 10% af befolkningen er HBV-bærere.

Ca. 350 mio. mennesker på verdensplan er kronisk smittede med HBV, dvs. de har virus i blodet og kan overføre den til andre personer. Kronisk leverbetændelse og -kræft er hyppige dødsårsager hos disse.

I Danmark anmeldes årligt under 20 tilfælde af akut hepatitis B og ca. 200 tilfælde af kronisk hepatitis B.


Smitteveje

HBV smitter via blod, seksuel kontakt (ubeskyttet sex) og fra mor til barn under fødslen.

Smitte via blod inkluderer følgende situationer:

 • Blodtransfusion
 • Genbrug af nåle (f.eks. tatoveringer eller sprøjter)
 • Operation
 • Tandlægebehandling med urene instrumenter
 • Større børn kan smitte hinanden ved småuheld under leg (rifter og hudafskrabninger).

En HBV-bærende mor har 90% risiko for at smitte sit barn ved fødslen. Barnet kan med god prognose beskyttes ved vaccination foretaget umiddelbart efter fødslen.

Symptomer

I den akutte fase (op til seks måneder efter smitte) optræder symptomer på leverbetændelse, der viser sig ved feber, kvalme, smerter i maven og gulsot.

Med gulsot følger oftest mørkfarvet urin og lys afføring. Leveren og milten kan være forstørrede. De fleste voksne kan få disse symptomer i én til flere uger, hvorefter de har overstået infektionen og er immune.

Det er også muligt, at man er fuldstændig fri for symptomer når man er smittet med HBV, og derfor er uvidende om infektionen.

Stort set ingen af de børn, der smittes ved fødslen, udvikler symptomer på infektion. Til gengæld kan de blive kroniske HBV-bærere.


Forløb

Ca. 5% af voksne bliver HBV-bærere efter den akutte infektion.

Ca. 20% af de personer, der bliver HBV-bærere, vil efter 20-30 år udvikle kronisk leversygdom. Og ca. 5% af de kroniske bærere vil få leverkræft.

Diagnose

Diagnoserne akut- og kronisk hepatitis B stilles ved at påvise nogle relevante markører i en blodprøve. De markører det drejer sig om, er

 • DNA fra HBV
 • Antigener (proteiner) fra HBV
 • Antistoffer (proteiner fra immunsystemet) mod HBV.

Behandling

Den akutte hepatitis B gives der symptomatisk behandling for, hvis symptomerne er udtalte. Men det er op til kroppens immunforsvar at kurere den smittede eller bremse virussens formering.

Den kroniske HBV-bærer kan behandles med antivirale stoffer som Interferon-alfa og/eller Lamivudin i mindst seks måneder.

Vaccination

HBV-infektionen kan forebygges ved vaccination f.eks. ifm. rejse til et område med høj forekomst af HBV.

Vaccinen er givet til millioner af mennesker og er særdeles effektiv.

Der findes også en kombinationsvaccine mod både hepatitis A og B vira.

Infektionen hos et nyfødt barn (født af en HBV-bærer) kan forebygges ved at vaccinere barnet inden for de første to levedøgn. Jo tidligere, desto bedre. Gravide i Danmark screenes for, om de er bærere af HBV.

Der tilbydes i øvrigt vaccination i en række andre situationer, hvor der kan være risiko for at blive smittet med HBV. Forhør med din egen læge.

Anden forebyggelse

 • Sikker sex (dvs. kondom, femidom eller slikkelap) ved partnerskift.
 • Screening af donorblod for HBV.
 • Engangsnåle ifm. tatoveringer og medicinering med sprøjter.

Artiklen er oprindeligt skrevet af centerleder Suzanne Bjerregaard og underviser Jacob Jensen fra Center for Sex og Samfund d. 6.7.2007.