Selvskade

Dato: 18. juli 2008
 Selvskade

Selvskade er et alvorligt problem. Selvskade er et forsøg på at fjerne indre smerte ved at gøre sig selv fysisk ondt. Selvskade som cutting er udbredt blandt unge piger. Selvskade kan behandles ved at opbygge selværdet hos den pågældende.

Et menneske, der skader sig selv, har som regel ekstrem fokus på den selvskadende adfærd. Både på hvornår de næste gang kan komme til at skade sig selv, på om de kan lade være og på de sår og ar, selvskaden medfører. Men forholdet til selvskaden er blot et fysisk udtryk for den sorg, vrede, fortvivlelse og mangel på selvværd, som den enkelte bærer på. Det er her, at du som offer for selvskade har brug for hjælp og omsorg.

Selvskade betyder, at en person skader sig selv med vilje. Den mest udbredte form for selvskade er cutting, hvor personen skærer sig i bl.a. armene. Derudover kan selvskade være at banke hovedet ind i væggen gentagne gange, at indtage store mængder alkohol eller medicin, at hive hår ud af hovedbunden mm.

Denne artikel er oprettet på Sundhedsguiden d. 03.04.07