Nyresvigt (Nyreinsufficiens)

Forfatter: Læge, Rune Sort
Dato: Revideret 18. januar 2018 - første publicering 14. oktober 2003
Nyresvigt (Nyreinsufficiens)

Nyresvigt er en tilstand, hvor nyrefunktionen er nedsat eller ophørt. Sygdommen opdeles i akut og kronisk, hvor behandlingen varierer meget efter type.

Hvad er nyresvigt?

Nyresvigt sker, når nyrerne helt eller delvis mister deres funktion. Det er vigtigt at skelne imellem akut og Kronisk nyresvigt.

Man skelner mellem to typer af nyresvigt:

  1. Akut nyresvigt: Opstår indenfor timer til få dage.
  2. Kronisk nyresvigt: Langsomt indsættende som følge af længere tids kendt eller ukendt nyresygdom.

Kronisk nyresvigt kaldes også uræmi og betyder, at nyrerne på grund af kronisk nyresygdom mister evnen til at fjerne affaldsstoffer og overskydende væske fra blodet.

Rensning af blodet er en af nyrernes vigtigste opgaver.


Hvordan opstår akut nyresvigt?

Langt de fleste tilfælde er forbigående og skyldes væskemangel hos ældre og svækkede mennesker med en akut infektion, f.eks lungebetændelse eller diare.

En mindre del skyldes alvorlig sygdom i selve nyrerne. Andre tilfælde skyldes sygdom i urinvejene.

Hvad er symptomerne på akut nyresvigt?

Symptomerne ved Akut nyresvigt skyldes følgende 3 forhold:

  • Den tilgrundliggende sygdom, f.eks. svær opkastning og diare med deraf følgende væskemangel og lavt blodtryk eller en stor maveblødning med deraf følgende lavt blodtryk
  • Træthed, kvalme og opkastning pga. selve urinforgiftningen som følge af ophobede affaldsstoffer i blodet. I mange tilfælde ses nedsat urinmængde eller eventuelt ophør af urindannelse. Væskeophobning i kroppen med hævelse af benene og andre steder er også almindeligt. I svære tilfælde er der åndenød, nedsat bevidsthed og evt. kramper
  • Komplikationer til nyresvigt er almindeligt. Det drejer sig ofte om hjerteproblemer, f.eks. hjerte-rytmeforstyrrelser

Vær særligt opmærksom på følgende symptomer: nedsat urinproduktion, væskeophobning i kroppen, udtalt træthed, madlede, opkastning, blodigt opkast og blødning fra tarmen.

Hvordan opstår kronisk nyresvigt?

Den hyppigste årsag diabetisk nyresygdom, som er en almindelig komplikation til diabetes. Der sker et gradvist tab af nyrefunktion som følge af, at det normale nyrevæv går til grunde og omdannes til arvæv.

Sygdommen forløber ofte over mange år, men kan også udvikle sig noget hurtigere.

Hvad er symptomerne på kronisk nyresvigt?

De vigtigste symptomer på Kronisk nyresvigt er kvalme, dårlig appetit, vægttab og træthed.

Nogle personer med Kronisk nyresvigt har normal produktion af urin langt hen i sygdomsforløbet. 

Vær særligt opmærksom på følgende symptomer: kvalme, træthed og kløe.


Hvordan behandles nyresvigt?

Akut nyresvigt kan ofte helbredes ved, at man behandler den udløsende årsag. Behandlingen spænder fra almindelig væsketilførsel til kraftig immundæmpende medicin eller urinafledning via et kateter.

Kronisk nyresvigt medfører ofte gradvist, uhelbredeligt tab af nyrefunktionen, indtil man ender med Totalt nyresvigt.

Det vil ofte være nødvendigt med mange forskellige typer medicin for at behandle en person med Kronisk nyresvigt, f.eks. med en eller flere slags medicin mod forhøjet blodtryk, vanddrivende medicin mod væskeansamling i benene, indsprøjtning af EPO for at holde blodprocenten oppe og så videre.

Denne tilstand bliver hurtigt livstruende og kræver behandling med maskinel rensning af blodet (Dialyse) eller Nyretransplantation for at overleve.