Hvad véd vi om trænings indvirkning på problemer med ryggen

Dato: 14. oktober 2003

Hvad véd vi om trænings indvirkning på problemer med ryggen

I Danmark er dårlig ryg årsag til hver femte invaliditet og ryglidelser kostede i 1996 det danske samfund 8,7 mia. kr. Der bliver talt meget om, hvor hovedansvaret for de mange dårlige rygge ligger? Er det hos arbejdsgiveren, hos den enkelte eller er vi blot blevet mere sarte? Der er til gengæld enighed om, at motion og træningen er godt for vores helbred, men bliver denne enighed afspejlet i forskernes resultater?

Den hollandske forsker Maurits van Tulder har sammen med andre forskere i 1999 gennemgået videnskabelige artikler skrevet i perioden 1985 til 1998 i den såkaldte "Cochrane Collaboration Back Review Group". Her har man vurderet 39 artikler og analyseret dem i forhold til deres kvalitet og opfyldelse af videnskabelige metodekrav. Artiklerne blev opdelt i grupper og vurderet. Her er de 3 vigtigste grupper, som igen er opdelt i akutte og kroniske rygsmerter. Ved rygsmerter i den akutte fase var der ikke større bedring ved rygtræning set i forhold til anden behandling i sundhedssystemet (kiropraktor, læge fysioterapeut). To af undersøgelserne viste større bedring og bevægelse i ryggen ved kiropraktisk behandling i forhold til træning.

Ved kroniske rygsmerter var rygtræning mere effektivt i forhold til behandling hos praktiserende læge. Fysioterapi og træning var lige effektivt. Manipulationsbehandling (kiropraktisk behandling) gav bedre smertelindring i forhold til træning.
Ved denne behandling forstås sengeleje, informationsbrochure, ultralyd og kortbølge uden effekt.

For akutte rygsmerter havde rygtræning havde ingen effekt.
Ved kroniske rygsmerter viste rygtræning i denne gruppe forskellige resultater og der var modstridende konklusioner om træning i forhold til inaktiv- eller placebobehandling. For de akutte rygsmerters vedkommende fandtes der ingen undersøgelser.

For kroniske rygsmerter var der udført to undersøgelser i Danmark, der begge viste god effekt ved intensiv dynamisk rygtræning set i forhold til let træning. Andre undersøgelser kunne ikke fremvise ligende resultat. Formålet var at undersøge effekten af aktiv genoptræning med henblik på smerte, patienternes egen oplevelse af rygproblemet og udholdenheden i lænderygmuskulaturen. Aktiv genoptræning i denne finske undersøgelse bestod af dynamisk rygtræning, to gange om ugen i 12 uger, udspændning og afslapningsøvelser. Der var også støtte under træningen, hvor træningsassistenten fortalte om den gode prognose ved træning samt rådgivning i brug af ryggen.

I undersøgelsen deltog 59 personer med kroniske lænderygsmerter og undersøgelsen blev udført efter gældende videnskabelige retningslinier. Det var første gang man undersøgte og elektronisk målte lænderygmuskulaturen ved dynamisk arbejde ved en såkaldt randomiseret, kontrolleret undersøgelse. Den intensive dynamiske træning foregik i dertil indrettede finske træningsmaskiner - Davidsmaskiner. Lænderygtræningen foregår i disse maskiner på en måde, der ligner ryggens arbejde i dagligdagen. Den aktive genoptræning benyttet i denne undersøgelse var effektiv til at nedsætte lænderygsmerter. Den var også effektiv til at forbedre funktionen i ryggen og forøge udholdenhed i lænderygmuskulaturen. Forskellen i udholdenhed mellem dem som havde trænet i 3 måneder og dem som slet ikke havde trænet blev dog mindre efter et år. Der har igennem de sidste 17 år været foretaget en del undersøgelser af træningens indvirkning på ryggen. Der er kommet resultater med modstridende konklusioner. Forskerne er dog enige om, at en fortsættelse af almindelig aktivitet øger helbredelsen og medfører mindre arbejdsudygtighed hos patienter med akutte rygsmerter.

For de kroniske rygsmerter gælder det, at man ikke har fuldstændig dokumentation for effekten af træning, men der er enighed om at træning høre til i genoptræningen og at den har til formål at genoprette normal funktion. De seneste undersøgelser peger på vigtigheden af en aktiv genoptræning af kroniske rygpatienter med henblik på at lette og fremskynde tilbagevenden til normal aktivitet og arbejde. Tre måneders aktiv genoptræning i Davidsmaskiner har vist god effekt på smerte, funktion og udholdenhed i lænderyggen.

Vi mangler stadig en større undersøgelse, der kombinere kiropraktisk behandling og aktiv genoptræning - et resultat vi må vente på!