Misbrug

Misbrug

Mange danskere er afhængige af enten alkohol, euforiserende stoffer eller af at spille. At drikke for meget er yderst skadeligt, men ikke ulovligt. Euforise-rende stoffer er rusmidler, der enten virker opkvikkende eller beroligende. Begge er ulovlige. Spil er ikke ulovligt i Danmark, men afhængighed af spil er stort problem for både den pågældende og dennes familie.