Speciallæge

Dato: 14. oktober 2003
Speciallæge

Speciallæge

Tilskud


Gruppe 1 sikrede opnår fuld dækning ved henvisning fra egen læge.

For gruppe 2 gælder følgende:
  • Det skal være en speciallæge, der kan konsulteres
  • Speciallægen har skrevet overenskomst med Sygesikringen
  • Speciallægen har ikke allerede fratrukket sygesikring i patientbetalingen
  • Du skal være gruppe-2 sikret.

I følgende tilfælde kan der udbetales transportgodtgørelse:
  • Du skal være gruppe 1-sikret
  • Afstanden til og fra speciallæge skal overstige 50 km. Dette gælder dog ikke, hvis du får social pension
  • Udgiften til og fra behandling med billigste offentlige transportmiddel, skal overstige kr. 60,00 - for pensionister kr. 25,00
  • Tilskud gives kun til nærmeste speciallæge, som ikke er forhindret i at yde lægehjælp. Ventetid er ikke nok til at benytte anden speciallæge
  • Speciallægen skal have skrevet overenskomst med sygesikringen
Tilskuddet gives kun til nærmeste speciallæge, som ikke er forhindret i at tage patienter


Klage


Klager over den lægefaglige og medicinske behandling skal sendes til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

Erstatning


Der kan søges om erstatning fra Patientforsikringen.

Denne tekst er opdateret i november 2004