Speciallæge - Tilskud, klage og erstatning

Dato: Revideret 26. oktober 2017 - første publicering 14. oktober 2003
tilskud til speciallæge

Alle i Danmark er som udgangspunkt dækket af den offentlige sygesikring, dvs. at det er gratis at tage til speciallæge. Læs mere om dine muligheder omkring tilskud, klager og erstatning.

Tilskud til speciallæge

Alle borgere, der bor i Danmark, har ret til tilskud til behandling hos alment praktiserende læger og speciallæger via den offentlige sygeforsikring.

  • hvis du er gruppe 1-sikret har du ret til gratis behandling
  • hvis du er gruppe 2-sikret, har du ret til samme tilskud, som en gruppe 1-sikret patient får til en tilsvarende behandling. Hvis prisen på behandling overstiger tilskuddet, skal du selv betale forskellen.

Hvis du er i sikringsgruppe 1, bliver tilskuddet automatisk trukket fra din regning, inden du betaler. Er du i sikringsgruppe 2, bliver tilskuddet nogle steder trukket fra regningen, før du betaler. Andre steder skal du først betale hele regningen, og du kan derefter få tilskuddet refunderet hos kommunen.

Du kan få transport eller få udgifterne til transport betalt, hvis du er i sikringsgruppe 1, og opfylder et eller flere af disse krav:

  • din tilstand kræver transport med ambulance eller sygekøretøj til akut skadebehandling
  • du skal til speciallæge, som er mere end 50 km fra, hvor du bor, eller
  • du er pensionist

Har du en privat sygeforsikring, kan du kontakte dit forsikringsselskab, og få svar på hvordan du er dækket.

Er du medlem af sygeforsikringen "danmark," kan du få tilskud til en række forskellige speciallæger.


Klagemuligheder

Klager over den lægefaglige og medicinske behandling skal rettes til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Erstatning

Der kan søges om erstatning fra Patienterstatningen.