Psykolog - Tilskud, klage og erstatning

Dato: Revideret 26. oktober 2017 - første publicering 14. oktober 2003
tilskud til psykologhjælp

Alle kan henvende sig hos en privatpraktiserende psykolog, og der foreligger særlige regler for, hvem der kan modtage tilskud til psykologhjælp. Læs mere om tilskud, klager og erstatning her.

Tilskud til psykolog

Enhver kan henvende sig til en privatpraktiserende psykolog, men kun voldsofre og andre særligt udsatte grupper kan få tilskud fra sygesikringen.

Hører du til sidstnævnte gruppe, skal du have en henvisning fra din læge for at få tilskud til behandling hos en psykolog. Henvisningen skal tages i brug inden for én måned efter, at den er blevet udstedt.

Den offentlige sygesikring dækker ca. 60% af prisen, og der ydes tilskud til op mod 12 konsultationer. Lægen kan dog vælge - efter anmodning fra psykologen - at genhenvise personer, der har behov for psykologhjælp i forbindelse med depression og/eller angst.

På den måde kan du få tilskud til psykologhjælp for op til 24 konsultationer.

Følgende grupper kan modtage tilskud:

 • røveri, volds- og voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer, der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • personer, der har en let til moderat depression og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år
 • personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og på henvisningstidspunktet er i aldersgruppen 18 til og med 38 år

Har du en privat sygeforsikring, kan du kontakte dit forsikringsselskab, og få svar på hvordan du er dækket.

Er du medlem af sygeforsikringen "danmark," har du ligeledes mulighed for at søge om tilskud til psykologhjælp.


Klagemuligheder ved psykolog

Vil du klage over en privat praktiserende psykolog, så skal det ske til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Erstatning

Der kan søges om erstatning fra Patienterstatningen.