Psykiatri - Tilskud, klage og erstatning

Dato: Revideret 25. oktober 2017 - første publicering 14. oktober 2003
tilskud til psykiater

Psykiatere kan kombinere en medicinsk behandling med samtaleterapi. Det er gratis at gå til behandling hos en psykiater, men du skal henvises af en læge. Læs mere om dine muligheder for tilskud, klage og erstatning.

Tilskud til psykiatrisk behandling

Behandling hos offentligt ansatte psykiatere er fuldt dækket af den offentlige sygeforsikring, dog skal du have en henvisning af din læge.

Hvis man er tilmeldt den offentlige sygesikring som gruppe 2 medlem, er kommunen forpligtet til at refundere den del af honoraret, som tilsvarende ydelse koster regionen ved en privatpraktiserende psykiater, der har overenskomst.

Man kan selv bestemme om man vil være i gruppe 1, eller i gruppe 2 - dette kan du skifte på Sundhed.dk, og det koster et honorar. Man kan først skifte tilbage igen efter 1 år.

Som gruppe 1-sikret kan man gå gratis til en privatpraktiserende psykiater med en lægehenvisning. Gruppe 2-sikrede kan benytte en privatpraktiserende psykiater uden lægehenvisning, men hjælpen er ikke gratis. Sygesikringen giver dog et tilskud, der delvis dækker udgiften.

Har du en privat sygeforsikring, kan du muligvis på dækket behandlingen. Kontakt dit forsikringsselskab, og hør hvordan du er dækket.

Er du medlem af sygeforsikringen "danmark," kan du få tilskud til psykiatrisk behandling.

Læs også: Psykiatri - hvad kan behandles og hvordan foregår det?


Klagemuligheder ved psykiatrisk behandling

Du kan sende klager over behandling hos psykiatere til Styrelsen for Patientsikkerhed eller til en patientvejleder i din region. En patientvejleder kan også hjælpe dig med at lave klagen.

Hvis du vil klage over, at du er blevet udsat for tvang, skal du klage til det psykiatriske patientklagenævn i den pågældende statsforvaltning.

Du kan finde mere information om dine muligheder for at klage over anvendelse af tvang i psykiatrien på statsforvaltningens hjemmeside.

Erstatning

Der kan søges om erstatning fra Patienterstatningen.