Privathospital - Tilskud, klage og erstatning

Dato: Revideret 25. oktober 2017 - første publicering 14. oktober 2003
behandling på privathospital

Ønsker du behandling fra et privathospital, kan du ikke modtage tilskud fra den offentlige sygeforsikring, med mindre du er henvist fra det offentlige. Til gengæld har du mulighed for tilskud fra enten sygeforsikringen "danmark" eller en privat sygeforsikring.

Tilskud til behandling på privathospital

Der findes ikke tilskud fra den offentlige sygesikring, dvs. delvis betaling. Man får hele behandlingen betalt, i de tilfælde hvor regionen har indgået aftaler med et privat hospital eller klinik. Disse aftaler indgås, når der forekommer en overbelastning af de offentlige sygehuse eller klinikker.

Har du en privat sygeforsikring, er der mulighed for tilskud. Kontakt dit forsikringsselskab, og se om du er dækket.

Hvis du er medlem af sygeforsikringen "danmark" (gruppe 1, 2 eller 5), kan du tilvælge "Operation" eller "Udvidet operation" og derigennem opnå rabatter på særlige operationer.


Klagemuligheder ved behandling på privathospital

Der kan klages til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis klagen drejer sig om følgende:

  • selve den professionelle, faglige behandling
  • mangelfuld information om behandling
  • brud på tavshedspligten
  • udstedelse af attester
  • afslag på aktindsigt

Læs mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Erstatning

Hvis der er sket en fejlbehandling på et privathospital/klinik er man idag dækket af Patienterstatningen.