Kiropraktik - Tilskud, klage og erstatning

Dato: Revideret 25. oktober 2017 - første publicering 14. oktober 2003
kiropraktorbehandling

Ved en kiropraktisk behandling kan du få tilskud fra den offentlige sygeforsikring, fra sygeforsikringen "danmark" eller fra din private sygeforsikring. Læs mere om tilskud, klager og erstatning her.

Tilskud til kiropraktisk behandling

Tilskud til en kiropraktisk behandling gives fra den offentlige sygesikring og fra sygeforsikringen "danmark"

Reglerne for tilskud er nærmere præciseret i overenskomsten med sygesikringen. Tal med din kiropraktor herom.

Regionen yder tilskud til de ydelser, der er fastsat i overenskomsten. Der ydes også tilskud til røntgen- og ultralydsunderøgelser samt træningsydelser. Derudover ydes et særligt tilskud til personer med længerevarende- eller kroniske lidelser.

Læs også: Kiropraktik - hvad kan behandles og hvordan foregår det?

Der gives tilskud til det antal behandlinger hos kiropraktoren, som patienten har brug for. Til patienter med kroniske lidelser i bevægeapparatet og til patienter med særlige behov for forebyggelse ydes supplerende tilskud.

Den offentlige sygesikring yder tilskud på 30% af det fastsatte honorar pr. behandling. Tilskuddet til røntgenundersøgelsen udgør 25%. 

Har du en privat sygeforsikring, kan du enten helt eller delvist få dækket din behandling hos en kiropraktor. Kontakt dit forsikringsselskab, og få svar på den præcise dækning.

Er du medlem af sygeforsikring "danmark" kan der ydes tilskud til kiropraktisk behandling udført af autoriseret kiropraktor. Tilskud gives til de samme ydelser og på samme vilkår som angivet i overenskomst mellem regionerne og Dansk Kiropraktor Forening.

Der kan maks. gives tilskud til én forundersøgelse eller én opfølgende konsultation, én træningsydelse, én primær røntgenundersøgelse og én ultralydsundersøgelse samme dag.


Klagemuligheder ved kiropraktisk behandling

Klager over behandlingen kan rettes til Styrelsen for Patientsikkerhed

Erstatning

Kiropraktorer er omfattet Patienterstatningen, hvorefter skader, der måtte opstå hos kiropraktorer er dækket efter lov om patientforsikring.