Fysioterapeut

Dato: 14. oktober 2003
Fysioterapeut

Fysioterapeut

Tilskud


Den offentlige sygesikring kan give tilskud til behandlingen, og tilskuddets størrelse afhænger af diagnosen. For at få tilskud til behandling hos en fysioterapeut skal man have en henvisning fra egen læge eller fra speciallæge. Henvisningen er kun gyldig, hvis fysioterapeuten modtager den senest to måneder efter, den er udstedt. Du kan frit vælge imellem de fysioterapeuter, der er tilmeldt overenskomsten. Behandling på en klinik for fysioterapi er en del af det offentliges tilbud til borgerne om behandling. Sygesikringen yder derfor et tilskud på ca. 40 % af behandlingen. Resten af honoraret skal du selv betale. Ligeledes kan pensionister eller patienter med medicinkort typisk få dækket sin egenbetaling helt eller delvis fra kommunen.

Visse svært handicappede personer får gratis fysioterapi:
  • Medfødte eller arvelige lidelser
  • Erhvervede neurologiske lidelser
  • Fysisk handicap som følge af ulykke
  • Nedsættelse af led og/eller muskelfunktion
  • Et væsentligt handicap, som skønnes at kunne afhjælpes eller forhales ved hjælp af fysioterapeutisk behandling.

En del af de vederlagsfri behandlinger foregår oftest som holdtræning. Det vil fremgå af din henvisning fra lægen, om du er berettiget til vederlagsfri behandling. Du kan også spørge din læge eller din fysioterapeut, om du er omfattet.

Fysioterapi i hjemmet
Skal du til fysioterapeut, og kan du på grund af din helbredsmæssige tilstand ikke selv komme hen til klinikken, kan lægen ordinere fysioterapeutisk behandling i dit eget hjem. I sådan et tilfælde er der dog begrænsninger i det frie valg af fysioterapeut. Hos de praktiserende læger kan du få oplysninger om hvilke fysioterapeuter, der er tilmeldt overenskomsten og hvem, der behandler i eget hjem.


Forsikringsskader


Har du fra dit forsikringsselskab en skriftlig accept af dækningstilsagnet, kan du aftale at få din regning sendt direkte til forsikringsselskabet.

Klager over behandlingen kan rettes til Patientklagenævnet.

Erstatning

Har du fået henvisning til behandlingen af det offentlige sundhedsvæsen, kan der søges om erstatning fra Patientforsikringen. Eller hvis fysioterapeuten er ansat i det offentlige sundhedsvæsen og behandler dig i sin position som dette.

Der kan desuden søges om erstatning for fejl begået af privatpraktiserende terapeuter hos Patientforsikringen.

Denne tekst er opdateret i november 2004