Ergoterapi - Tilskud, klage og erstatning

Dato: Revideret 25. oktober 2017 - første publicering 14. oktober 2003
ergoterapi tilskud

Enkelte ergoterapeuter er privatpraktiserende, men de praktiserer ikke med tilskud fra den offentlige sygesikring. Læs mere om dine muligheder for tilskud, klager og erstatning her.

Tilskud til ergoterapi

Ergoterapeuterne praktiserer ikke med tilskud fra den offentlige sygesikring, ligesom der ikke er mulighed for tilskud fra sygeforsikring "danmark." 

Dog er langt hovedparten ansat hos offentlige instanser, såsom hospitaler og kommuner, og derfor dækker sygesikringen langt hovedparten af ergoterapeutiske behandlinger med en fuld dækning af udgifterne.

Samme situation gælder når der foreligger en henvisning fra praktiserende læge. Få ergoterapeuter fungerer i dag som private konsulenter, her kan der ikke opnås tilskud.

Har du en privat sygeforsikring, kan du kontakte dit forsikringsselskab, og få svar på om de giver tilskud eller dækker behandlingen fuldt.

Læs også: Ergoterapi - hvad kan behandles og hvordan foregår det?


Klagemuligheder ved ergoterapi

Du kan rette klager over behandlingen, og/eller mangelfuld information omkring behandlingen til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Erstatning

Da langt de fleste ergoterapeuter er ansat i det offentlige sundhedssystem, kan der søges erstatning fra Patienterstatningen.

Det samme gælder hvis du har fået en henvisning fra det offentlige til behandlingen, uanset om ergoterapeuten er privat eller offentligt ansat.

Du kan også søge om erstatning for fejl begået af privatpraktiserende ergoterapeuter hos Patienterstatningen.