Alternativ behandler - Tilskud, klage og erstatning

Dato: Revideret 25. oktober 2017 - første publicering 14. oktober 2003

tilskud til alternativ behandling

Der er masser af behandlingstilbud når det gælder alternativ behandling - men der er stor forskel på hvad man kan få i tilskud til de enkelte. Læs mere om tilskud, klager og erstatning her.

Tilskud til alternativ behandling

Den offentlige sygesikring giver ikke tilskud til behandling hos alternative behandlere.

Når du vælger en alternativ behandling, er der forskellige former for tilskud, som gør sig gældende:

  • Har du en privat sygeforsikring, kan du enten helt eller delvist få dækket din behandling hos en Registreret Alternativ Behandler (RAB) af bestemte former for alternativ behandling.
  • Er du medlem af sygesikring "danmark" er der mulighed for tilskud til akupunktur og zoneterapi, såfremt du vælger en Registreret Alternativ Behandler (RAB). Der kan kun gives tilskud til én 1. konsultation i behandlingsforløbet for samme sygdomsaktivitet.

Kontakt dit forsikringsselskab, og få svar på den præcise dækning, eller læs mere på sygesikring "danmark"s hjemmeside om tilskud til akupunktur og zoneterapi.

Læs også: Akupunktur - Hvad kan behandles og hvordan foregår det?

Læs også: Zoneterapi - Hvad kan behandles og hvordan foregår det?


Klagemuligheder ved alternativ behandling

Der findes ingen lov om alternativ behandling, men området er reguleret via lægeloven.

Dine rettigheder og klagemuligheder afhænger af, om den alternative behandler er med i en forening, der er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed - Registreret Alternativ Behandler (RAB) eller Sundhedsautoriseret og Anerkendt behandler (SA) - eller om behandleren ikke er registeret.

En registreret behandler har ikke pligt til at have en ansvarsforsikring, der dækker, hvis noget går galt i behandlingsforløbet, og der findes ikke en offentlig klageinstans, du kan klage til.

Er du utilfreds med en Registreret Alternativ Behandler, er det bedst først at prøve at få en aftale i stand med behandleren - f.eks. om en ny behandling eller tilbagebetaling af penge. Hvis du og den alternative behandler ikke kan nå til enighed, kan du lave en skriftlig klage.

Der kan ikke klages over en behandling som ikke virker, ventetider, aflysning af aftaler etc., men flere alternative behandlerforeninger vil og kan dog gå ind og lave sanktioner mod behandleren. 

Erstatning

Erstatning kan prøves ved en domstol, hvis behandleren påviseligt har udsat dig for fare. Her er der nogle reguleringer i lægeloven som kan finde anvendelse i en evt. sag:

  1. Kvaksalveribestemmelsen: hvis en person, der ikke har autorisation som læge, tager syge i kur, og vedkommende derved udsætter andres helbred for påviselig fare, straffes behandleren med bøde eller hæfte. Det er f.eks. kun lovligt at udføre akupunktur, med nåleindstik, hvis vedkommende har autorisation som læge eller har en læge på supervision.
  2. Den der betegner sig selv som læge uden at være det kan straffes med bøde.
  3. Hvis man bliver behandlet af en person, som ikke har autorisation som læge, for og med følgende: veneriske sygdomme i smittefarligt stadium, tuberkulose, smitsomme sygdomme, operative indgreb, lokal og fuldstændig bedøvelse, yder fødselshjælp, anvender lægemidler, som er receptpligtig, anvender røntgenbehandling, anvender radiumbehandling, anvender elektriske apparater, som sundhedsministeren har nedlagt forbud mod bliver brugt af uautoriserede personer.

Dette kan straffes med bøde eller op til et års fængsel. At behandleren ikke har kunne erkende sygdommens art, frikender ikke behandleren.