Retten til ikke at vide

Dato: 14. oktober 2003
Retten til ikke at vide

Retten til ikke at vide