Klage over afslag

Dato: 14. oktober 2003
Klage over afslag

Klage over afslag. Får man afslag på at få et hjælpemiddel fra kommunen eller amtet, kan man senest fire uger efter, at afslaget er modtaget, klage til kommunen.

Får man afslag på at få et hjælpemiddel fra kommunen eller amtet, kan man senest fire uger efter, at afslaget er modtaget, klage til kommunen..

Hvis kommunen ikke giver medhold i klagen, bliver den sendt videre til Det Sociale Nævn.