Henvendelser

Dato: 14. oktober 2003
Henvendelser

Henvendelser Man skal søge kommunen om et hjælpemiddel. I nogle situationer vil hjælpemidlet skulle bevilges efter anden lovgivning end serviceloven.