Regler for udvidet frit sygehusvalg

Dato: 5. november 2004
frit sygehusvalg

Den 1. juli 2009 blev det udvidede frie sygehusvalg genindført, med en behandlingsgaranti på én måned. Læs mere om de gældende regler, og se hvilke muligheder du har .

Ventetid på maks. 1 måned

Under loven har patienterne krav på behandling på privat dansk eller udenlandsk sygehus på det offentliges regning hvis ventetiden på behandling i Danmark overskrider 1 måned.

Ventetid på diagnose ud over 14 dage tæller med som ventetid således, at den maksimale ventetid ikke skulle overstige 1½ måned.


Hospitaler skal have aftale med Regionerne

Der kan kun vælges behandling på sygehuse i ind- og udland, som har indgået aftale med Regionerne.

Disse behandlingssteder findes på hjemmesiden www.sygehusvalg.dk som er udgivet af Danske Regioner.

Undtagelser for frit sygehusvalg

En lang række behandlinger er undtaget det udvidede frie sygehusvalg. Det drejer sig om følgende behandling:

 • Livstruende sygdomme - få information om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme og visse hjertesygdomme på www.sundhed.dk
 • Organtransplantation
 • Sterilisation
 • Fertilitetsbehandling
 • Refertilisationsbehandling
 • Høreapparatbehandling
 • Kosmetiskbehandling
 • Kønskifteoperation
 • Psykiatrisk behandling eller ophold på rekonvalescenthjem
 • Eksperimentel eller Forskningsrelateret behandling
 • Alternativ behandling

Transport

Vælges der behandling på privat dansk eller udenlandsk sygehus skal patienten selv betale for transporten til og fra behandlingsstedet.

Genoptræning

Patienterne er stillet helt på samme måde hvad angår genoptræning som var patienten behandlet på et offentligt dansk sygehus


Klage og erstatning

Reglerne for klage og erstatning er helt de samme for patienter som er behandlet på private danske eller udenlandske behandlingssteder efter henvisning under det udvidede frie sygehusvalg.

Sundheds- og Ældreministeriet har udgivet pjecen "Når du er henvist til sygehus (PDF)" gældende fra 1. oktober 2016, hvor du kan læse mere om det frie sygehusvalg.