Frit sygehusvalg: Retten til frit af vælge sygehus

|
Kilde: Sundhed.dk
Dato: Revideret 29. januar 2018 - første publicering 14. oktober 2003
Frit sygehusvalg: Retten til frit af vælge sygehus

Hvis du har behov for behandling på sygehus, kan der frit vælges mellem alle offentlige sygehuse i hele landet, der varetager den pågældende behandling.

Hvad er frit sygehusvalg?

I Danmark har man ret til frit sygehusvalg, hvilket betyder, at man frit kan vælge mellem offentlige sygehuse og afdelinger i landet, når man skal undersøges eller behandles.

Det er patientens egen læge, der skal sende en henvisning til det offentlige sygehus, som man gerne vil henvises til, men man har også mulighed for at kontakte en patientvejleder i bopælsregionen for yderligere information om ens rettigheder.

Hvis en sygehusafdeling har lang ventetid på behandling, kan den lukke for modtagelsen af patienter fra andre regioner, indtil ventetiden er bragt ned på et rimeligt niveau.

Der kan dog aldrig lukkes for modtagelsen af patienter fra egen region.


Begrænsninger ved frit sygehusvalg

Retten til frit sygehusvalg gælder bl.a. ikke, hvis:

  • Man bliver indlagt akut med en ambulance. Her vil du blive bragt til det nærmeste sygehus, der tager imod akutte patienter. 
  • Man har en diagnose, der kræver et særligt specialiseret behandlingssted. 

Dertil gælder det, at man som hovedregel selv skal betale transporten, hvis man vælger et andet sygehus.

Hvis der henvises til et sygehus, som har en ventetid på behandling, der er meget længere end ventetiden til samme behandling på et andet sygehus, skal der tilbydes henvisning til sygehuset med den korteste ventetid.