Forsøg

Forsøg

Der skelnes mellem henholdsvis den normale og den særlige forsøgssituation. Forskningsprojekter skal godkendes af Den Centrale Videnskabsetiske Komitée. Gennemføres eller påbegyndes et forsøg alligevel straffes dette med bøde eller fængsel.