Information om aktindsigt

Dato: Revideret 28. februar 2018 - første publicering 16. januar 2009
Information om aktindsigt

Det er din ret at få indsigt i din egen journal. Uden omkostninger ud over eventuelle fotokopier eller porto ved forsendelse. Tidsfristen er dog forskellig for offentlige hospitaler og private læger.

Hvad er aktindsigt?

Læger og andet sundhedspersonale indenfor sundhedsvæsenet skal føre journal over deres patienter, hvor de bl.a. skriver oplysninger om sygdomme og behandling. Det er patienten selv, der giver oplysningerne, men disse kan også komme fra blodprøver, røntgenbilleder og lægens vurderinger m.v.

Ved aktindsigt betyder det, at du har ret til at:

  • Se hvad der er skrevet i din journal af sundhedspersoner i både offentlige og private klinikker, sygehuse m.m.
  • Se hvem der vil modtage oplysningerne.

Patienter under 18 år har krav på aktindsigt, men skal være fyldt 15 år.


Hvem kan få aktindsigt i din journal?

  • Ved at give en anden fuldmagt, kan denne person opnå aktindsigt i din journal.
  • Forældre har som udgangspunkt krav på aktindsigt. I nogle tilfælde kan der dog være oplysninger, som forældre ikke kan få indsigt i af hensyn til barnet. Det kan f.eks. være oplysninger om prævention, abort eller behandling af kønssygdomme.

Forældre som er under mistanke for at have krænket, udøvet vold mod eller have begået andre former for overgreb mod deres barn, kan få begrænset deres adgang til barnets journal.

Begrænsninger ved aktindsigt

Lægen kan begrænse din aktindsigt ved optegnelser, der er journalført før 1. januar 2010, hvis han/hun vurderer, at din ret til aktindsigt i patientjournalen bør vige af hensyn til dig selv eller andre private interesser, f.eks. dine pårørendes.


Sådan søger du om aktindsigt

Ønsker du at få aktindsigt i din journal, eller ønsker du værge med en fuldmagt herom, kan du gøre følgende:

  1. Henvende dig til sygehuset eller behandlingsstede
  2. Bede om aktindsigt i journalen
  3. Angive navn og fødselsdato/personnummer
  4. Få kvittering for modtagelsen af din henvendelse
  5. Bed om hjælp fra en sundhedsperson til at forstå indholdet.

Fagsproget i en journal kan være vanskeligt at forstå, og du har derfor også ret til at få hjælp til at få gennemgået journalen. Til at læse, forstå og tolke journalen og må ikke spises af med "et gennemsyn". Din regions patientvejledere kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål om aktindsigt.

Man skal have svar på sin anmodning om aktindsigt senest 10 dage efter anmodningen. Hvis akterne ikke kan udleveres med det samme, skal sundhedspersonen skrive, hvornår patienten så kan forvente at få dem. Første gang en patient beder om aktindsigt er det gratis. Derefter kan der opkræves 10 kr. for første side og 1 kr. for efterfølgende sider.

Lægen skal på en hensynsfuld måde fortælle patienten om en diagnose, hvis det ønskes, uanset hvor alvorlig den måtte være. Du har som patient ret til at kende indholdet af den journal, som lægen fører, og lægen har pligt til informere om virkninger og bivirkninger af såvel behandling, som den medicin, der bliver ordineret. Det gælder også, hvis behandling eller medicin ændres.

Dette gælder både sygehusjournaler, journaler hos lægen og den journal, der føres i socialforvaltningen, ved andre offentlige myndigheder, private hospitaler og klinikker.

Du har ret til at vide hvorfra informationerne i journalen kommer fra og hvem der ellers har modtaget den.