Lovgivning

Lovgivning

Læs om lovgivning inden for Sygehusvæsenet. Lige fra aktindsigt og aktiv dødshjælp, til retshjælp og frit sygehusvalg