Lovgivning

Lovgivning

Læs om lovgivningen inden for Sygehusvæsenet - Lige fra aktindsigt og aktiv dødshjælp, til retshjælp og frit sygehusvalg.