Tennis- og golfalbue: Overbelastningsskade i albuen

Dato: Revideret 16. februar 2006 - første publicering 14. oktober 2003
Tennis- og golfalbue

En tennis- eller golfalbue er en overbelastningsskade i bøjemusklerne. Ved en tennisalbue har man ondt i ydersiden er albuen, mens golfalbue vil føre til smerter i indersiden af albuen.

Albuens funktion

Vi kan bevæge hånden omkring os i alle retninger, fordi den er forbundet med kroppen via både skulder, albue og håndled. Hvis vi ikke kunne bøje albuen, kunne vi ikke føre maden op til munden.

Albuen forbinder overarmen med underarmens to knogler, spolebenet og albuebenet. Albuen består kun af et led, men den kan udføre to forskellige slags bevægelser.

  1. Vi kan bøje og strække albuen.
  2. Vi kan rotere albuen, så håndfladen ven-der enten op eller ned.

Albuen bøjes af tre muskler, den vigtigste hedder "biceps" - det er den muskel på for-siden af overarmen, som tegneseriefigurer-ne praler med, når de skal vise, hvor stærke de er.

Biceps går fra to sener på skulderbladet til spolebenet i underarmen. Bøjemusklernes styrke er større, når håndfladen vender opad, end når den vender nedad. Strækkebevægelsen i albuen bliver udført af den muskel, der hedder "triceps", og ligger på bagsiden af overarmen. Den strækker sig fra albuebenet til overarmen og skulderbladet.


Overbelastning af albuen: Tennis- og golfalbue

Bøjemusklerne er normalt stærkere end strækkemusklerne. Det er derfor, albuen bøjer lidt fremad, når man står med armene afslappet ned langs siden.

Drejning af hånden, så håndfladen vender opad eller nedad, foregår ved et samspil mellem det øverste og det nederste af knoglerne i underarmen. Når vi så også bruger håndledet, får vi mulighed for, at hånden kan bevæge sig i alle retninger. Albuen kan naturligvis blive skadet på mange forskellige måder.

De to almindeligste overbelastninger kaldes tennis- og golfalbue. Begge problemer opstår, når under-armens muskler overbelastes. Skaden opstår oftest, når man er mellem 30 og 55 år, tre gange hyppigere i aldersgruppen 30-40 end i noget andet årti og sjældent før, man er fyldt 30.

Forskellen på tennisalbue og golfalbue

Hvis den er gal med ydersiden af albuen, kalder man det en tennisalbue. Hvis det er indersiden, en golfalbue.

Ydersiden er involveret syv gange oftere end indersiden. Overbelastning af albuen fører ofte til smerter over ydersiden af albuen på det punkt, hvor de muskler, der bøjer håndledet bagover, hæfter. Smerterne kan stråle både opad og nedad. Hvis punktet er ømt, og smerten bliver værre, når hånden presses forover, kalder man det en tennisalbue.

Behandling af tennis- og golfalbue

Navnet er egentlig temmelig misvisende, da det kun er under 5 % af tilfældene, der skyldes tennis. Både golf, badminton, squash, roning, kano, kajak, manuelt arbejde og selv det at bruge en skruetrækker eller- at spille på violin medfører oftere denne form for overbelastning end tennis.

Tennisalbuen opstår, hvis albuen overbelastes, når den strækkes, eller håndfladen drejes opad, f.eks. ved baghånd i tennis. En golfalbue optræder på mange måder lige omvendt af tennisalbuen.

Overbelastningen fører til smerter og ømhed på indersiden af albuen, og smerten bliver værre, når albuen bøjer, og hånden tvinges bagover, f.eks. når man server i tennis eller i kast. Golfalbuen kaldes også nogle gange for en kaster-albue. Det første, du selv bør gøre, hvis du er kommet galt afsted, er at lægge is på den side af albuen, der gør ondt.

Brug f.eks. dybfrosne ærter eller køb en pose, der er beregnet til formålet på apoteket, i Matas eller en sportsforretning. 15-20 minutter første dag ca. hver anden time, derefter mindst to gange dagligt. Husk to til tre lag tøj mellem hud og is (f.eks. et viskestykke), så du ikke får forfrysninger. Senere kan det være godt at skifte mellem varmt og koldt. Start og slut med is fem eller syv gange i alt.

Undgå de bevægelser, der gør ondt. Øvelser hvor man presser mod noget uden at bevæge sig, kaldes isometriske. Isometriske øvelser, hvor hånden presses den modsatte vej af den, der gør ondt, kan tit hjælpe. Dvs. pres håndfladen moderat til let op mod undersiden af en bordplade, hvis der er tale om en tennisalbue. Hold trykket ca. 10-15 sekunder. Er der tale om en golfalbue, er det håndryggen, du skal presse op mod noget.

Ved tennisalbue står du først med albuen let bøjet, håndledet bøjet forover og knyttet hånd. Drej hånden, så håndfladen vender væk fra kroppe. Hold over håndryggen med den anden hånd og stræk så langsomt albuen ud. Hold strækket ca. 10-15 sekunder.

Ved golfalbue kan du stå bøjet over et bord eller på alle fire med fingrene, der vender bagud. Bevæg så langsomt kroppen bagover, så du kan mærke strækket i underarm og albue. Hold strækket ca. 10-15 sekunder. 


Gode råd ved sportsudøvelse

Ketchernes skaft må ikke være for tyndt! Omkredsen bør svare til afstanden mellem håndfladens anden bøjefure og langemands spids- eller simpelthen være så tyk, som man synes er komfortabelt.

Ketcheren må heller ikke være for tung, for lille eller være strenget for hårdt op. Undgå at holde for hårdt om den med tommel- og pegefinger. Har du en tennisalbue, skal du især passe på, når hånedn skal bøjes bagover, og når albuen skal strækkes. Du skal altså løfte med håndfladen opad, når det er muligt.

Lige det omvendte gælder for golfalbuen: Pas på med foroverbøjning af håndledet og bøjning af albuen. Løft med håndfladen nedad. Kan du ikke selv løse problemet, kan det være nødvendigt med behandling,fx hos læge, kiropraktor eller fysioterapeut. Blandt de benyttede former for behandling kan nævnes indsprøjtning af binyrebarkhormon, gigtmedicin, manipulation/kiropraktisk behandling, forskellige former for behandling af musklerne eller ultralyd.

Har behandlingen ikke hjulpet tilfredsstillende efter seks måneder, kan man overveje operation. Det bedste vil selvfølgelig være at sørge for, at overbelastning slet ikke kommer på tale. Er der tale om en skade, der er opstået i forbindelse med idræt/motion, er årsagen næsten altid forkert teknik, for dårlig opvarmning eller manglende udstrækning.