Overbevægelige led

Dato: 14. oktober 2003
Overbevægelige led

Overbevægelige led

Hele vores eksistens er afhængig af bevægelse. Uden bevægelse ingen vejrtrækning, intet hjerteslag og ingen aktivitet i muskler og led. Efter blot få dages sengeleje, kan man måle, at vægten af vores muskler begynder at falde, og de fleste har set hvordan en arm eller et ben ser ud efter at have været i gips en række uger. Som altid er der imidlertid tale om en balancekunst, ikke for meget og ikke for lidt.

En af kiropraktorens vigtigste opgaver, er at sørge for at vores led bevæger sig korrekt. I princippet kan led bevæge sig for lidt, tilpas eller for meget. Nogle gange kan der også være tale om en bevægelighed der er tilpas i størrelsen, men bliver udført forkert. Langt størstedelen af de patienter kiropraktoren ser, behandles for nedsat bevægelighed i et eller flere led. Dette kan for eksempel skyldes en fastlåsning i selve leddet, eller være et resultat af for korte, svage eller for stive muskler Behandlingen rettes derfor ofte både mod muskler og led. Led der bevæger sig som de skal vil, hvis de da ikke fejler noget helt andet, ikke have behov for hverken kiropraktisk eller nogen anden form for behandling. Hos en lille gruppe mennesker, kan der optræde led der er overbevægelige. Hvis det forekornmer i tre eller flere led siger man personen er hypermobil. Mellem hver 10. og hver 20. kvinde har en vis grad af overbevægelige led, mens det sjældnere ses hos mænd. Risikoen for at der opstår gener falder med alderen, efterhånden som man bliver stivere i leddene.

Den unormale store bevægelighed kan være medfødt eller opstået i barndommen eller senere. Nogle gange optræder den generelt i alle led, men ofte ses den kun i et bestemt område eller et enkelt led. En vigtig del af kiropraktorens undersøgelse er den såkaldte bevægelsespalpation.Ved denne undersøgelse kontrolleres bevægeligheden i et led ved at én knogle på hver sin side af leddet berøres, samtidig med at leddet bevæges i forskellige retninger. Derefter bedømmes om leddet bevæger sig for lidt, for meget eller korrekt.

Mennesker med generelt overbevægelige led vil ofte kunne overstrække albuen eller knæet til over 180 grader, nå gulvet med flade hænder og strakte ben, og for eksempel kunne trykke den strakte tommelfinger helt ind, så den rør underarmen. De fleste med rygsmerter har nedsat bevægelighed i et eller flere led. Omkring en fastlåsning vil der tit være andre led, der bevæger sig for meget, for at afhjælpe den generelle stivhed. Disse overbevægelige led kan så blive belastet på en sådan måde, at de begynder at gøre ondt. Ved at frigøre de fastlåste led det korrekte sted, med den rette kraft, i den rigtige retning, aflastes de overbevægelige led, der altså på denne måde får mulighed for at kunne komme til at fungere normalt igen.

Samtidig er der ofte spændte og ømme muskler involveret. De behandles så også efter behov.

I andre tilfælde bruger man en behandlingsteknik, hvor patient og ki-ropraktor trykker mod hinanden på det involverede område uden der opstår nogen bevægelse. Nogle af patientens muskler vil så slappes af, mens andre vil styrkes. Behandlingen kan også frigøre fastlåste led. Senere kan behandlingen ofte erstattes af, at patienten selv laver isometriske øvelser- musklerne aktiveres, som lige beskrevet, uden der opstår nogen bevægelse.

Ved visse medfødte sygdomme i bindevævet, har man overbevægelige led i hele kroppen. Disse mennesker forstuver lettere deres led, og kan ikke behandles. Overbelastning af led og muskler hos børn og unge, der ikke er fuldt ud-voksede, er på mange måder farlig, og kan blandt andet føre til unormal stor bevægelighed i leddene. Det kan være gymnasten der overstrækker sig gang på gang, eller den der får et ustabilt led, efter et ledbånd har været beskadiget. Risikoen for slidgigt i de involverede led kan også forøges. Generelt bør man undgå at komme helt ud i ydderstillinger, hvis man er hypermobil.

Og så er der nogle der tror, man selv kan afhjælpe rygsmerter ved at lave bevægelser der medfører ?knæk? i ryggen. Dette er usundt. Ligesom det svageste led i en kæde vil knække først, vil de led der bevæger sig mest også "knække" først. De kan så blive endnu mere bevægelige, og vanen kan i sidste omgang føre til overbevægelige led. Så lad være! De små "knæk", der kan komme, når man laver øvelser på korrekt måde eller bevæger sig normalt omkring, behøver man ikke bekymre sig om. Til sidst er det vigtigt at slå fast, at den gamle myte om at man skulle kunne få løse led af kiropraktisk behandling, ikke er korrekt. Den kiropraktiske behandling af led går jo netop ud på at få led, der bevæger sig for lidt, til at bevæge sig mere normalt. Det kan så aflaste andre led, der måske har bevæget sig for meget. Patienter med overbevægelighed i et enkelt område eller et enkelt led, kan altså ofte have meget glæde af kiropraktisk behandling. 

Denne artikel er opdateret 16.02.06