Arbejdsbetinget stress

Dato: 16. november 2006
Arbejdsbetinget stress

Arbejdsbetinget stress er et velkendt fænomen hos mange danskere. Hvordan behandles stress. Læs om stress og arbejde. Få gode råd til at undgå stress på arbejdet. Få informationer om stress fra Arbejdstilsynet.

Stress i forbindelse med arbejdet rammer mange tusinde danskere hvert år, og selvom stress ikke er en ikke er en sygdom i sig selv, kan langvarig stress få alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejders helbred, livskvalitet og arbejdspræstationer. Dermed kan arbejdsbetinget stress også have betydelige omkostninger for virksomheden og for samfundet.

Arbejdstilsynet har i foråret 2006 udarbejdet en publikation, der behandler emnet "arbejdsbetinget stress" Denne form for stress er, næst efter rygsmerter, det mest udbredte arbejdsbetingede helbredsproblem i Danmark og de andre EU-lande.

Publikationen åbner op for, at arbejdsbetinget stress er et sammensat problem, der kan have forskellige årsager og udtryk i forskellige brancher og virksomheder. Men næsten alle former for arbejdsbetinget stress kan forebygges på den ene eller den anden måde. Som regel vil målet være at reducere de risikofaktorer, der kan føre til stress. I nogle job kan det imidlertid være svært helt eller delvist at undgå bestemte risikofaktorer, der er en uadskillelig del af arbejdet. Her gælder det især om at håndtere disse faktorer bedst muligt.

Med publikationen ønsker arbejdstilsynet at:

  • At øge bevidstheden om, at arbejdsbetinget stress er en udfordring, som skal tages meget alvorligt i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde.

  • At give et samlet overblik over, hvilke faktorer der kan øge risikoen for, at medarbejderne udvikler stress, samt hvordan nogle af disse faktorer spiller sammen.

  • At give inspiration til, hvordan man generelt og for de enkelte risikofaktorer kan arbejde med at forebygge arbejdsbetinget stress.

I publikationen konkluderes det dog, at der ikke findes nogen facitliste for, hvordan man forebygger stress. Publikationen skal derfor betragtes som en inspiration til den dialog mellem medarbejdere og ledelse, der er helt nødvendig for at gøre noget ved problemerne.

Arbejdsbetinget stress skal først og fremmest forebygges via et samarbejde mellem virksomhedens ledelse og de ansatte, tillidsrepræsentanterne, samarbejdsudvalget, sikkerhedsorganisationen e.l. udvalg. I samarbejdet kan virksomheden i nogle tilfælde trække på eksterne ressourcer hos organisationerne, arbejdsmiljørådgivere, branchearbejdsmiljøråd eller Arbejdstilsynet.

Foranstaltninger til at forebygge arbejdsbetinget stress kan iværksættes på både individ-, gruppe-, virksomheds- og samfundsniveau. Publikationen beskæftiger sig kun med de initiativer, der kan tages på gruppe- og virksomhedsniveau, hvor de aktive parter er kolleger, arbejdsgruppe, ledelse samt sikkerheds- og tillidsrepræsentanter.

Kilde: Arbejdstilsynet, www.at.dk

Læs hele publikationen i pdf. format hér

Denne artikel er oprettet på Sundhedsguiden d. 16.11.06