Spiserørsatresi: Misdannelse af spiserøret

Dato: 4. august 2006
Spiserørsatresi

Spiserørsatresi er en misdannelse i spiserøret, hvor den øvre ende af spiserøret ender blindt, mens den nedre ende har en forbindelse med luftrøret. Der er forskellige typer af spiserørsatresi.

Definition og årsager til spiserørsatresi

Behandlingen af den ophørte forbindelse mellem øvre og nedre del af spiserøret er kirurgisk at forbinde de to blinde ender.Spiserørsatresi er en misdannelse i spiserøret, hvor der ikke er forbindelse mellem spiserøret og mavesækken. Misdannelsen forekommer i ca. 1 ud af 3.000 fødsler.

Der er forskellige typer af spiserørsatresi. Ved den hyppigste af dem (87% af alle tilfælde), danner den øverste del af spiserøret en blindt endende udposning, mens den nederste del munder ud i luftrøret (en fistel). Misdannelsen gør, at barnet ikke kan synke hverken mad eller slim. Slimen havner således i luftrøret og kan blokere, hvilket giver barnet åndedrætsbesvær.

Årsagen til misdannelsen er ukendt.


Symptomer på spiserørsatresi

De fleste nyfødte med denne misdannelse har massive madningsproblemer med det samme. De kan have meget opspyt eller have en del slim i munden. Forsøg på at give barnet mad medfører, at spiserøret fyldes op, og indholdet flyder over og ned i luftrøret, så barnet begynder at hoste.

Hvis der også er fisteldannelse til luftrøret, kan vejrtrækningen være besværet, og barnet kan få en karakteristisk blålig farve i huden (cyanose) som tegn på iltmangel.

Diagnose på spiserørsatresi

Diagnosen stilles ud fra symptombilledet, som burde give en mistanke til misdannelse af spiserøret. Et blødt bøjeligt rør føres ned igennem næsen og spiserøret. Hvis det ikke kan føres længere ned end 10 cm, er det sandsynligvis spiserørsatresi. En røntgenundersøgelse kan fastslå diagnosen endeligt.

På grund af en eventuel fistel mellem luft- og spiserør kan der være luft i mavesækken og tarmene.


Behandling af spiserørsatresi

Misdannelsen skal behandles med det samme, da den ubehandlet medfører døden. Behandlingen er et kirurgisk indgreb, hvor spiserørets to ender syes sammen til et helt spiserør.

Barnet kan dog få spisevanskeligheder op gennem barndommen pga. dårlig motorik i spiserørsmuskulaturen og forsnævringer i spiserøret.