Tyndtarmen

Dato: Revideret 11. august 2006 - første publicering 14. oktober 2003
Tyndtarmen

Tyndtarmen består af en slimhinde omgivet af lag af muskler. Slimhinden virker dels som barriere mod skadelige stoffer og dels som overflade for optagelse af næring.

Definition af tyndtarmen og dens funktion

Tyndtarmen består af en slimhinde omgivet af lag af muskler. Slimhinden virker dels som barriere mod skadelige stoffer og dels som overflade for optagelse af næring. Den omkringliggende muskulatur gør tyndtarmen i stand til at lave såkaldte peristaltiske bevægelser, der hjælper til at tømme tarmen. Derudover er der andre bevægelser, der har til formål at blande føden med fordøjelsesenzymerne.

Tyndtarmen er foldet mange gange så den indre overflade er mange gange større, end den ellers ville være. Der er store folder, plicae, på disse er der mikroskopiske fingerlignende fremspring, villi, og på de enkelte tyndtarmsceller sidder mikrovilli. Alle disse foldninger øger overfladen fra ca. ½ kvadratmeter til op mod 200 kvadratmeter.

Tyndtarmen inddeles på baggrund af funktion i tre forskellige dele:

Tolvfingertarmen (duodenum)

Tolvfingertarmen er de første 25-30 cm af tyndtarmen lige efter mavesækken. Her blandes føden med galde fra galdegangen og fordøjelsesenzymer og insulin fra bugspytkirtlen (pancreas). Tolvfingertarmen er ofte sæde for sår, såkaldte duodenalsår (der ofte indgår i betegnelsen Mavesår .

Hungertarmen (jejunum)

De midterste 2/5-dele af tyndtarmen. Her sker udskilles også enzymer, og der sker en optagelse af næringsstoffer.

Krumtarmen (ileum)

Den nederste del af tyndtarmen. Her optages de fleste af næringsstofferne. I krumtarmen er der bakterier, der bl.a. hjælper til at optage visse vitaminer. Der er desuden områder med celler, der er en del af immunsystemet.